fbpx Очакваме нови германски инвестиционни проекти в България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Очакваме нови германски инвестиционни проекти в България

Очакваме нови германски инвестиционни проекти в България

България е атрактивна за германските инвеститори с това, че сме държавата с най-ниските разходи за правене на бизнес в Европа, близо сме и сме част от същото икономическо пространство. Това бе коментирано по време на 8-мата сесия на Българо-германския съвет за коопериране в Берлин. Това дава възможност на компаниите да постигнат оптимални разходи за производство и предоставяне на услуги, като запазват свързаните дейности като научната и развойна дейност, маркетинг и др. в рамките на общността.

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков изтъкна, че България поддържа икономическа и финансова стабилност, запази най-ниските данъчни ставки в ЕС, въпреки кризата (10% корпоративен данък и данък върху доходите, нулев данък върху реинвестираната печалба в 130 общини с висока безработица и 5% данък върху дивидентите). Привличаме инвестиции като подобряваме условията за правене на бизнес – с въвеждането на универсален принцип на мълчаливо съгласие за всички случаи на произнасяне по целесъобразност, разходоориентираният размер на административните такси, намаляването на административната. Затова и в трудните времена на кризата 169 германски компании са разширили инвестициите си в България с нови 132 млн. евро (за периода януари – ноември 2011 г.).

По време на сесията на Съвета за коопериране министърът представи възможностите за нови инвестиции в сферата на енергетиката и енергийната ефективност, изграждането на пречиствателни съоръжения, инфраструктура, транспорт, аутсорсинг и логистика, както и в приватизацията на „Български пощи“, ВМЗ Сопот, Кинтекс, на миноритарни дялове от електроразпределителните дружества, Топлофикация Шумен и на държавното участие в свободните зони в Бургас, Пловдив, Свиленград и транзитната търговска зона във Варна.

На среща с държавния секретар на Федералното министерство на икономиката и технологиите Ернст Бургбахер, който е и съпредседател на сесията, министър Трайков обсъди възможностите за участие на германски компании в процедурите за концесиониране на пристанища и летища, потенциалът на България като дестинация за автентичен туризъм и възможности за разширяване на партньорството в тази сфера. Основен акцент в разговорите бяха три конкретни инвестиционни проекта на водещи германски компании, за които предстои вземането на окончателно инвестиционно решение, свързани с приоритетни за страната ни области като производството на компоненти за автомобилната промишленост и ИТ индустрията.