fbpx Около 30% от бизнеса не е готов за новото нормално | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка

Около 30% от бизнеса не е готов за новото нормално

Защита на данните, гъвкавост на използваните ИТ решения и бърза адаптивност към условията на пазара са само част от предизвикателствата, с които днес се сблъсква ръководството на всяка една компания. Предизвикателство пред бизнеса в съвременните пазарни условия е също колаборацията и непрекъсваемостта на работния процес, особено в условията на дистанционна работа. Важно е и внедряването на иновации с цел осигуряване на по-висока ефективност и конкурентоспособност, които биха позволили на предприятията да преминат успешно през нeпрекъснато променящата се пазарна ситуация, наложена от новата реалност.

Според анкета, проведена от SoftwareONE и GR Consulting, около 30% от бизнеса не е готов за новото нормално. „Настоящите заплахи обаче са нови бизнес възможности, от които компаниите биха могли да се възползват, а успешната стратегия за това е дигиталната трансформация“, сподели Георги Ранделов, управляващ партньор в GR Consulting.

Дигитализацията има различно проявление за отделните компании и всеки бизнес припознава промяната по свой начин. Експертите обаче дават 3 основни препоръки към организациите при реализиране на стратегията за дигитална трансформация. „Преди всичко ангажирайте вашите клиенти и бъдете по-иновативни в продажбите, внедрявайте нови елементи в клиентското изживяване и използвайте актуални бизнес модели на базата на данните“, казва Георги Ранделов.

Въпросът, който компаниите трябва да си зададат, е защо да направят инвестиция в ИТ и как тя ще им помогне, а самият процес на дигитална трансформация трябва да започне там, където тя е най-ефективна за клиентите. Целта в случая е да се увеличи желанието за покупка от страна на клиента, като в същото време се намалят разходите за ресурси, благодарение на внедряването на иновативни ИТ решения и технологии. Това може да се постигне чрез трансформация в две посоки – подобрение на индустриалната верига на добавена стойност, характерна за специфичния индустриален сегмент, в който оперира компанията, и подобрение във веригата на добавена стойност в самата организация, която включва както основните дейности (доставки, логистика, операции и производство, продажби и маркетинг, сервиз и поддръжка), така и поддържащите дейности (човешки ресурси, финанси и ИТ).

„Работете със своя верига на добавена стойност, а не следвайте готови модели“, съветва Георги Ранделов. Според него едно от най-големите предизвикателства в този процес е постигането на пълна синхронизация между отделните екипи и дейности, което е доста сложно в условия на промяна. Създаването на прототипи пък е важна част от изпълнението на стратегията за дигитална трансформация, защото помага да се тества нейната правилност и адекватност.

„Пандемията постави ИТ отделите на едно от първите места по значимост в организациите и доказа, че бизнесът няма да бъде адекватен на променящите се условия без тяхното активно участие и намеса“, коментира Лора Иванова. По нейните думи софтуерните активи са второто по разходи перо в компаниите след разходите за човешки ресурси. В същото време много от организациите нямат достатъчна информация за софтуерните си ресурси, а 73% от компаниите не разполагат с автоматизирани инструменти за следене и оптимизация на разходите за софтуерни лицензи и облачни услуги. Една трета от фирмите подлежат на одит всяка година във връзка със софтуерните си ресурси, като едновременно с това много компании трудно могат да предвидят консумацията си на софтуерни услуги за една година напред.