fbpx Онлайн платформа за съседи и домоуправители | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Онлайн платформа за съседи и домоуправители

Онлайн платформа за съседи и домоуправители

Оригиналeн български сайт дава решение на проблемите на близо 5 млн. българи живеещи в градовете в сгради в режим на етажна собственост. Собственици на жилища или наематели, в преобладаващия случай, това са незаинтересовани от общите проблеми на входа, много често те са в неразбирателство със съседите си и в крайна сметка в жилищните им сгради цари траен упадък. Оригиналната интернет платформа, позволява за първи път всички дейности в една етажна собственост да бъдат осъществявани виртуално в интернет. Чрез нея се
улеснява драстично дейността на домоуправителите, с което се улесняват и собствениците на жилища да поемат тези иначе нежелани функции; намаляват се разходите за управление, намаляват се разходите за управление;  спестява се време на собствениците и обитателите за присъствие на досадните и често безплодни събрания; създават се директни връзки между общините, етажните собствености и техните членове.
е-Дом може да бъде определена като нова социална мрежа за съседи.