fbpx Оптимизмът на мениджърите е много резервиран | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Оптимизмът на мениджърите е много резервиран

В условия на продължаваща финансова и икономическа несигурност финансовите мениджъри в страната изразяват предпазлив оптимизъм. За мнозинството от тях (78%) степента на финансовата и икономическата неизвестност, идващи отвън, е висока. Това представя проучване Deloitte CFO Survey за страната. Очаквайки състоянието на стагнация да продължи и ръстът на БВП да не надхвърли 1,5% и през 2013 г., анкетираните като цяло са настроени да бъдат бдителни. В 72% от отговорите се отчита резервираност по отношение на инвестирането, а повече от половината от отговорилите не заявяват намерение да увеличават съотношението дълг към капитал в следващите 12 месеца.
Докладът отразява и виждането на мениджърите за бизнес приоритетите за следващата година и най-характерното тук е, че свиването на разходите продължава да стои на дневен ред за 70% от финансовите директори, а за всеки втори от тях преструктурирането на бизнеса би било вероятно в рамките на предстоящата година.