fbpx От 2013-та може да се очаква подобрение на кредитите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

От 2013-та може да се очаква подобрение на кредитите

От 2013-та може да се очаква подобрение на кредитите

Качеството на кредитите ще започне да се подобрява, ако няма сериозни шокове в европейската икономика, обяви Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк на Втората конференция за управление на кредитния риск. Според него най-важният въпрос в момента е по какъв начин точно Европа ще се справи с дълговата криза, за да се върне във фазата на устойчив растеж.

Според Хампарцумян лошите и преструктурирани кредити все още не дават еднозначни сигнали за движението си. След пика си в началото на 2010, месечният ръст на проблемите заеми започна да забавя месечния си ръст. Едновременно с това обаче лошите и преструктурирани кредити като дял от общия размер на отпуснатите заеми продължават да нарастват, включително според данните към края на септември.
Очакванията на УниКредит са, че необслужваните заеми (в тази категория влизат заемите с над 90 дни просрочие) ще продължат да се увеличават с бавни темпове до края на 2012 или началото на 2013 г., а след това ще започне подобрение. Основна причина за това ще е, че при заемите на физически лица достигането на пика на необслужваните заеми изисква повече време в сравнение с корпоративния сектор.

„Добрата новина е, че въпреки очакванията за още няколко месеца на ръст на проблемите кредити, провизиите за лошите кредити намаляват. Причината е признаването на по-големи обезпечения по заемите в следствие на намаляване на риска“, обясни още Левон Хампарцумян. Освен това поради капитализирането на печалбите от страна на банките, коефициентите за капиталова адекватност се подобряват. Очакванията са относително ниските нива на отписвания на активи от банковата система да нараснат в края на 2011–началото на 2012 г.

Стойността на риска е била няколко пъти по-ниска по време на кредитния бум от преди няколко години в сравнение с периода след това, показват данните от проучване на УниКредит Булбанк. Най-голям е бил бумът именно в онези страни в Централна и Източна Европа, в които цената на риска е била в най-подценена.