fbpx Пазарът на жилищно кредитиране се съживява | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Пазарът на жилищно кредитиране се съживява

Пазарът на жилищно кредитиране се съживява

Съживяване на пазара на жилищно кредитиране и 25% ръст на запитванията за жилищни кредити през първото тримесечие на 2013 г отчитат от Пощенска банка.
„Ръстът на запитванията, който банката регистрира, идва основно от големите градове и столицата. Като цяло пазарът на жилищни кредити достигна исторически едни от най-ниските нива на лихвите за жилищни кредити в лева. Анализите ни показват, че през първото тримесечие на годината продължава да нараства търсенето на левови кредити, като процентът на левовото жилищно кредитиране достигна нива от 74,5% за първото тримесечие на 2013 г., при около 50% за 2012 г. Очакваме тази тенденция да се запази и да преминем границата от 80% левово кредитиране до края на годината“, коментира Румен Радушев, началник управление „Жилищно кредитиране“ в банката.

Най-много жилищни кредити банката продължава да финансира за тип конструкция монолит, където се забелязва лек ръст през първото тримесечие от 1,2%. Следва тип конструкция панел със спад в търсенето от 1,4% за първото тримесечие в сравнение с изминалата година.

Според вътрешните анализи на банката мъжете кредитополучатели увеличават дела си през първото тримесечие на 2013 г. до 56,8% при 55,1% средно за 2012 г. През изминалата година дами са усвоили 44,9% от всички отпуснати от Пощенска банка жилищни кредити, при 43,2% за първото тримесечие на 2013 г. И през първото тримесечие на 2013 г. най-много кредити финансовата институция отпуска на семейни хора – 51,5%, като съотношението за 2012 г. е почти идентично – 52,9%.