Пивоварите отчитат по-голям интерес към бирения микс

Родните пивовари за поредна година отчитат инвестиционен процес и динамика в производствените си листи с 14 нови продукта. Направените през 2012 г. вложения в дълготрайни материални активи, нови опаковки и производства надхвърлят 68 млн. лв.

По данни на Агенция „Митници” през 2012 постъпленията от акциз от бира са 80,8 милиона лева, което е с 5,1% повече спрямо 2011 г. Според статистиката на Съюза на пивоварите през 2012 г. бирените компании в страната общо са реализирали 5 242 000 хектолитра пиво.

Според Председателя на СПБ ръстът на бирения пазар през 2012 г. най-вече се дължи на все по-широката производствена гама на бирените компании, която отговаря на високите изисквания на българските консуматори. „Покачването на обемите в продажбите на бира беше генерирано основно през летните месеци на 2012 г., когато на пазара излязоха бирените миксове - комбинация от плодов сок и пиво. Проучванията показваха, че както в други Балкански страни, бирените миксове имат потенциал и на българския пазар. Алкохолното съдържание на тези марки (около и под 2 об. %) и свежият им плодов вкус ги прави много подходящи за горещите месеци. Очакванията ни се оправдаха и през лятото на 2012 г. бирените миксове доведоха до увеличаване на продажбите на бранша с около 7%.” - коментира Mr Драган Радивоевич.

Национално представително проучване на IPSOS България за 2012 г. отчита, че през лятото българите пият бира 10 пъти месечно, докато през зимата 6 пъти. Мъжете консумират бира два пъти и половина по-често, отколкото жените. През всички сезони най-активните почитатели на бирата са на възраст между 40 – 49 години.

По отношение на опаковките отново има увеличение на продажбите в РЕТ бутилки, чийто дял достигна 59% от общия бирен пазар през 2012 г. Делът на стъклени бутилки е 28%, кенове – 7%, наливно пиво – 6%. Както и при другите бързооборотни стоки, тези цифри трайно показват преориентирането на консуматорите към продажби за вкъщи (т.нар. „топъл пазар”) и търсенето на по-евтини стоки.

По данни на агенция Нилсен през 2012 г. съотношението между студения (ХоРеКа) и топъл пазар е 22% към 78%. Ежегодният спад в продажбите на бира на студения пазар е характерен за всички страни от ЕС.

Facebook comments