fbpx Почивката на село – нова мода в туризма? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Почивката на село – нова мода в туризма?

Глобализацията като основен културен и икономически процес определя новите ценности на обществото. Тенденциите в съвременното общество по отношение на потребността от почивка също се променят. Населението в Европа застарява. Заедно с това трупа все повече опит от пътувания до различни дестинации. Достъпът до информация се разширява не само количествено, но също така качествено т.е. потребителят лесно намира това, което го интересува. Нараства търсенето на услуги, които са съобразени с потребността от отговорно поведение към природата и обществото и с принципите на здравословния начин на живот. В края на юни на Международен семинар за качество в селския туризъм в Рига бяха търсени маркетингови стратегии, в които са поставени следните аспекти на туристическото развитие:
- качеството е в основата на развитието, на който и да етуристически продукт;
- услугите трябва да се подобряват непрекъснато в посока на отговорност към
ресурсите;
- успехът на туристическата дейност зависи преди всичко от добавената стойност към услугата, т.е. аспектите на преживяването, които не се остойностяват в цената – личното съпричастно отношение,
качествата на заобикалящата среда, позитивната атмосфера в общността;
- преживяването трябва да се индивидуализира в момента на предоставянето на услугата.

Какво е селски туризъм?

Селският туризъм се определя като пътуване до райони с развито селско стопанство, наличие на съхранени пейзажи, културно наследство, неурбанизирани селища, местни продукти и традиции. За осъществяването на пътуването в селския туризъм се предлагат сертифицирани продукти, които отразяват местните особености и обезпечават потребността на потребителя за настаняване, хранене, почивка, забавление и други.
Целта на селския туризъм е да отговори на потребностите за почивка на модерното общество, като в същото време допринася за устойчивото развитие на региона в контекста на социална солидарност между града ипровинцията.

Обектите за настаняване пре подобен тип туризъм са между 360 и 450 хиляди, което представлява 15 % от капацитета на легловата база в Европа. Основната тенденция, която в момента се наблюдава сред потребителите се състои в диверсификация на търсения продукт. Туристите трупат опит от посещения в провинцията и търсят все по-конкретни услуги, които отговарят на техните желания.

Какви са потребителите?

Проучване сред потребителите определя няколко групи със следните предпочитания за селски туризъм:
- „Отпочиващи” (20% от попълнилите проучването) 50-70 годишни или млади семейства; нямат конкретно очакване към продукта, но ценят високо наличието на интересни обекти около мястотона отсядане; обръщат внимание на сертификатите за качество и резервират през интернет;

- „Модерни” (24%) млади семейства, които обръщат специално внимание на архитектурата и оборудването на мястото за настаняване; значение имат също допълнителните услуги, местните забележителност и сигурността; предпочитат да отсядт в семейни хотели и вили на самообслужване;

- „Идеалисти” (9%) необвързани или семейни с от едно дете между 20 и 30 години; най-важното за тях е обекта, в който отсядат да има лична неподправена атмосфера; пътуват предимно в рамките на собствената си страна и отсядат във ферми, къщи за гости и къмпинги;

- „Kратко почиващи” (23%) любители на стандартизиран продукт; младежи или семейни на средна възраст; обръщат сериозно внимание на сертификатите за качество;хважно е да могат да резервират лесно и да получат точно това, което им е представено при резервацията;

-„Взискателни” (9%) високообразовани със стабилендоход; пътуват редовно вкл. вчужбина; обръщат внимание на допълнителните услуги, но са
взискателни и към останалите аспекти на предлагането – обзавеждане, забележителности, атмосфера и сигурност

- „Непретенциозни” (15%) – средна възраст с добър доход и опит в пътуванията в чужбина; предпочитат активната почивка и настаняване във вила на самообслужване; интересуват се от забележителностите на региона и не са претенциозни към останалите аспекти на предлагането; резервират през интернет и високо ценят сертификатите за качество.

Основния извод от резултатите е, че различните групи потребители имат различаващи се изисквания. Затова местата за настаняване трябва да специализират предлагането си за определени сегменти. Не би било възможно за един обект да успее да удовлетвори изискванията на всички едновременно.

Към 2010 г. групата известна като LOHAS (потребители, които имат специално отношение към устойчивото развитие и здравословния начин на живот) вече е около 1/3 от потребителите в Европа. Като цяло почиващите се интересуват от основния продукт без той да е натоварен с допълнителни екстри, които увеличават цената. Търси се комбинация от услуги, която е индивидуално окомплектована от потребителя. Рекламата от уста на уста се пренася все повече в интернет чрез социалните мрежи като Facebook, YouTube и Twitter.