fbpx Търсене на средства за рефинансиране | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Търсене на средства за рефинансиране

Търсене на средства за рефинансиране

Повишение в търсенето на жилищни кредити с фиксирана лихва, отбелязват от Кредит Център за изминалия март. Потребителите се интересуват главно от продукти със сравнително по-дълъг период – над 3 години. По данни на компанията ръстът на запитванията за заеми с фиксирана лихва е нараснал с близо ¼.

Заемите с фиксирана лихва за по-дълъг период трайно вече са трайна тенденция като през март клиентите, търсещи такъв тип жилищен кредит са се увеличиле. Повечето от тях, притеснени от случващото се на политическата сцена, търсят вариант да се застраховат от възможни по-неблагоприятни развития на ситуацията, без обаче да отлагат покупката на нов дом.

Друга тенденция, която отчитат кредитните консултанти от „Кредит Център” е търсенето на максимално изгоден кредит от хората, които купуват жилище в по-високия ценови сегмент 60 000 – 100 000 евро. Над 80% от клиентите, които теглят по-големи кредити, настояват да се сравнят офертите по ГПР, като изискват гаранция от консултантите, че всички съпътстващи кредита разходи, са включени в годишния процент на разходите и той е изчислен коректно. Факт е, че ГПР наистина дава най-точна представа колко изгоден е даден кредит и как той стои спрямо другите продукти на пазара. Между 7 и 8% се движи най-често ГПР за жилищните кредити в момента, като за определени кредитни сделки може да се постигне и ГПР под 7%”.

През март пазара на ипотечно кредитиране остава стабилен, посоката на движение на лихвите остава надолу, а активността на клиентите търсещи финансиране, се запазва близка до тази от предходните месеци. Преобладаващото, макар и с малко предпочитание към лева, като валута за жилищния кредит се запазва и леко се увеличава. При потребителското кредитиране също имаше понижение на лихвените нива и нови предложения, насочени към различни клиентски групи.

Няма съществени промени в нивата на кредитния рейтинг на българина. отчитат от www.creditpoint.bg .Това, което наблюдават он-лайн консултантите на сайта, е ръст на запитванията за рефинансиране на различни натрупани задължения, най-често потребителски кредити, кредитни карти, стокови и бързи кредити. Все повече българи оценяват задлъжнялостта си като висока и търсят варианти да я намалят. Това обаче е възможно само ако вече не са натрупани просрочия по съществуващите задължения.
Средният размер на кредитите за месец март е в размер на 31 304 евро. Съотношението между европейската и българската валута е 54% в полза на лева.

През март модата на българските пари се затвърди, по-отчетливо в столицата. Цели 57% от изтеглените ипотечни заеми са в лева, а средният размер, който софиянци са изтеглили, е близо 40 000 евро. Точно половината от кредитите във Варна са в лева, а в Бургас те представляват 53%. В Пловдив единствено еврото доминира и 51% от изтелглените заемите са е европейски пари.

facebook коментари