fbpx Почти 20% повече българи са пътували през август | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Почти 20% повече българи са пътували през август

Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2022 г. са с 18.9% над регистрираните през август 2021 година по данни на Националния статистически институт.

Най-голям брой пътувания са осъществени към: Турция - 194.0 хил., Гърция - 163.6 хил., Германия - 69.8 хил., Румъния - 66.6 хил., Сърбия - 62.5 хил., Република Северна Македония - 29.5 хил., Италия - 21.5 хил., Австрия - 20.8 хил., Обединеното кралство - 16.3 хил., Франция - 12.6 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през август 2022 г. формират пътуванията с цел почивка и екскурзия - 44.7%, следвани от тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 39.6%, и със служебна цел - 15.7%.

Най-много посещения в България през август 2022 г. са реализирали гражданите от: Румъния - 300.6 хил., Турция - 267.2 хил., Германия - 232.0 хил., Украйна - 138.3 хил., Полша - 89.5 хил., Сърбия - 88.4 хил., Гърция - 86.0 хил., Обединеното кралство - 69.0 хил., Франция - 63.9 хил., Нидерландия - 62.6 хиляди.