fbpx Поддръжката на сграда е четири пъти по-скъпа от строителството | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Поддръжката на сграда е четири пъти по-скъпа от строителството

Според статистиката строителството на една сграда представлява едва 20% от разходите по нея през целия жизнен цикъл. Най-голям дял - 76% от средствата, които се изразходват, са за поддръжка и експлоатация. Това определя значимостта на услугите по цялостно поддържане на сгради, познато като фасилити бизнес.
Фасилити услугите са свързани с цялостната поддръжка на дадена сграда – от грижата за захранването и изправността на всички инсталации до боядисването и почистването на помещенията. Над 40% от произвежданата енергия в света се изразходва именно за поддръжката на сгради, което предопределя и ключовата роля, която фасилити дейността играе в запазването на екологичното равновесие в цял свят.

Добри практики във фасилити мениджмънта на европейско ниво, зелените сгради, ролята на този бизнес в цялостното управление на организациите и възможностите да се спестят средства, административни разходи и време в използването на интегрирана услуга ще бъдат част от темите, които ще се разискват на предстоящата фасилити конференция, която ще се проведе в София на 14 и 15 октомври.