fbpx До 2030 г. се очаква строителството да нарасне с 42% | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

До 2030 г. се очаква строителството да нарасне с 42%

Глобалнaта строителнa производителност се очаква да нарасне с 6,6% през 2021 г. и с 42% до 2030 г., което ще се дължи главно на правителствените стимули и на търсенето на жилищно строителство. С нарастването на сектора обаче ще нараства и рискът от увеличаване на замърсяването и отпадъците. Строителството и по-широката архитектурна среда понастоящем са отговорни за около 40% от световните глобални емисии на парникови газове. Това показва докладът „Бъдещето на строителството: Глобална прогноза за строителството до 2030 г.“, публикуван от застрахователния брокер Marsh  и специалистите по риск и презастраховане Guy Carpenter, съставен със съдействието на Oxford Economics.

Изменението на климата и надпреварата за намаление на замърсяването са може би най-големите предизвикателства, пред които е изправена строителната индустрия. Необходимостта от радикално намаляване на количеството въглерод при новото строителство ще стимулира ръст в областта на т.нар. строителна деконструкция, която използва повторно огромни налични градски запаси от строителни материали.

Докладът посочва, че през 2020 г. капиталът за екологично, социално и корпоративно управление (ESG) за инфраструктура нараства с 28%, което до голяма степен се дължи на потока от набиране на средства за стратегии, свързани с устойчивостта. Като се има предвид, че обикновено се заделя значителен капитал за инфраструктура от страна на големите строителни компании и подизпълнители като част от техните собствени финансови баланси, са налице необходимите предпоставки тези компании да разработят нови технологии, дизайни и процеси.

Ричард Гърни, глобален ръководител на направление Строителство в Marsh, коментира: „Изменението на климата и дневният ред на ESG - включително рисковете и възможностите, които те представят - са сред най-големите предизвикателства, пред които глобалната строителна индустрия ще е изправена през следващото десетилетие. Тези сили на влияние променят рисковите профили за сектора. Организациите трябва да се адаптират, за да използват огромния потенциал за растеж на сектора, като същевременно играят ключова роля за напредъка на икономиките и общностите по света."

Саймън Лили, ръководител на направление Глобално инженерство в Guy Carpenter, добавя: „Строителната и инженерната индустрия навлизат в период на вълнуващи възможности, но също така и период, който изисква нов подход към риска от страна на застрахователния и презастрахователния сектор. Тази динамика изисква ефективно споделяне на знания от иноваторите в индустрията от една страна и от презастрахователните актюери от друга. Разбирането на променящия се профил на експозицията, технологиите и източници на капитал ще бъде важно, за да се даде възможност на застрахователите и презастрахователите да създадат платформи за застраховане и да предлагат продукти, които отговарят на променящите се нужди на строителната индустрия."

Още прогнози за индустрията до 2030 г.:

- Очакван средногодишен ръст на строителството от 3,6% – по-висок както от сектора на услугите, така и от производствения сектор.

- През следващото десетилетие строителството ще стане свидетел на глобален растеж от 35% в сравнение с предходното десетилетие, диктуван от безпрецедентни нива на стимулиране на разходите за инфраструктура и освобождаване на излишни спестявания на домакинствата; то ще представлява над от 10% от БВП в Северна Америка.

- Очаква се глобалното изграждане на инфраструктура да нараства със средно 5,1% на годишна база.

- Предвижда се годишният ръст в инфраструктурата в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия да бъде средно 3,7%, съперничещо на Китай през същия период, основно благодарение на мега проектите във Великобритания.

Греъм Робинсън, глобален ръководител на направление Инфраструктура и строителство в Oxford Economics и водещ автор на „Бъдеще на строителството“, споделя: „Необичайно е да се види, че строителството изпреварва растежа както в сферата на услугите, така и в производството за по-продължителен период. Обикновено бихме очаквали да видим строителството да расте по-бързо от други сектори на икономиката за по-кратки периоди в цикличен възход. Не е изненадващо обаче, че се очаква строителството да задвижва световната икономика през следващото десетилетие, като се има предвид безпрецедентният характер на стимулиращите разходи за инфраструктура от правителствата и освобождаването на излишни спестявания на домакинствата след COVID".