fbpx Подготвя се ерата на 5G | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Подготвя се ерата на 5G

Подготвя се ерата на 5G

Прогнозите сочат, че до 2021 г. в световен мащаб ще има 28 милиарда свързани устройства – близо 16 милиарда от тях ще бъдат част от Интернет на нещата. 5G комуникационните технологии, заедно с продължаващото развитие на 4G, ще бъдат в основата на осъществяването на тези връзки и ще спомагат за разгръщането на пълния потенциал на Свързаното общество.

Сериозната работа по стандартизация на 5G вече започна и се очаква да приключи до 2020 г. Въпреки това, много от операторите по целия свят вече са започнали планиране за въвеждане на 5G и правят първите стъпки по избор на доставчици и стартиране на ранни тестове. Ericsson инициира детайлно проучване на 100 технологични лидери сред операторите в Северна Америка, Европа, Азия и Тихия океан, Централна и Латинска Америка за техните планове в тази посока.

5G: истинска промяна на „играта“

Почти всички потвърждават, че 5G стимулира текущия бум на свързани устройства и Интернет на нещата (IoТ). Това е защото 5G ще увеличи капацитета на мрежите, необходим за да се управлява трафикът, генериран от очакваните 28 милиарда свързани устройства през 2021 г. Наред с това, 5G ще намали енергийните изисквания към устройствата, позволявайки в някои случаи живот на батерията от до 10 години. Това значително ще намали разходите по поддръжка, превръщайки големите IoT инсталации в много по-практични и рентабилни.

5G проправя пътя към появата на нови технологии. Един подобен пример е обратната връзка чрез докосване (haptic feedback), която обединява чувствителността при допир с потребителския интерфейс. Това би позволило при управлението на робот от разстояние, например, да бъдат „усетени“ обекти от средата на робота в реално време и по този начин да бъдат избегнати сблъсъци. Почти пълната липса на забавяне при 5G осигурява много кратко време за реакция, което прави това възможно на практика. Обратната връзка чрез допир ще позволи реализирането на нови форми на употреба като дистанционни хирургически операции, както и ще повиши значително безопасността и ефективността на управлението от разстояние на роботи или дронове.

Голяма част от анкетираните (86%) вярват, че 5G позволява по-широк набор от услуги от всяка една мрежа досега и дава възможност за въвеждане на нови, революционни бизнес модели и технологии за индустриите. Операторите ще станат по-гъвкави и ефективни чрез прехвърляне от статични мрежи към по-гъвкави такива, които могат да отговорят на нарастващите и разнообразни нужди чрез нови бизнес модели, използващи разпределение на мрежовите ресурси (network slicing). Разпределението на мрежовите ресурси на практика отделя мрежа от прилежащата физическа инфраструктура, осигурявайки индивидуални, единични и еластични виртуални мрежи по поръчка с уникално дефинирани характеристики.

Като цяло, има широки очаквания, че 5G ще е иновативна платформа, която осигурява възможността за бързото внедряване на нови услуги на пазара. Това ще позволи на операторите да се възползват от пазарни възможности и динамично да отговорят на променящите се потребителски и бизнес нужди.

5G начини на приложение

Операторите очакват 5G да отвори навсякъде нови възможности в сфертата на IoT, широколентовия достъп навсякъде и по всяко време, основния контрол на устройства от разстояние, умните превозни средства, транспортната инфраструктура, медиите. Най-важните потенциални сфери на приложение на 5G са:

  • 64 % – мобилен широколентов достъп

  • 41 % – обществена сигурност

  • 38 % – дистанционни дейности в здравеопазването

  • 36 % – дистанционно управление в реално време

  • 35 % – умни сгради

  • 32 % – умни градове

Въвеждане на 5G

Независимо, че 5G стандартите няма да бъдат финализирани преди 2020 г., много оператори вече започнаха подготовката за тази нова технология, като някои тестове стартираха през 2016 г. Отговорите в изследването потвърждават тази тенденция. Всъщност, дори тези оператори, които все още се фокусират върху 4G, започват да обръщат внимание към възможностите на 5G.

Свързаното общество е тук и води до сериозни промени в индустриите и обществото. Внедряването на 5G ще ускори тази трансформация и ще създаде нови възможности за приложение и за развитието на бизнес. Ericsson предвижда, че до края на 2021 г. в света ще има 150 милиона 5G абонамента и това време бързо приближава.

 

 

Facebook коментари