fbpx Смарт потребителите искат все повече | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Смарт потребителите искат все повече

Бъдещите потребители ще поставят допълнителни изисквания за споделените планове за данни, по отношение на нови услуги и възможности, според доклад от Ericsson ConsumerLab.

Докладът показва, че типичните споделени планове за данни ще бъдат различни в бъдеще, тъй като самите потребители ще имат желание да използват повече данни. Потребителите трудно успяват да дешифрират споделените планове и се нуждаят от прозрачност в реално време. Двама от всеки пет потребители са недоволни от ограничената възможност за проследяване, модифициране и наблюдение на потреблението сред тях и устройствата.

Смартфон потребителите са най-склонните да отпускат по-висок бюджет за използване на данни в общи планове, но пакетите с неограничени гласови и текстови съобщения също са търсени. Въпреки това 20% от съществуващите потребители на споделени планове вече са започнали да търсят повече от тези услуги и очакват нови възможности - например свързване на техните фиксирани широколентови данни с такива планове – и безплатен достъп до ексклузивно филмово и телевизионно съдържание като част от пакета.

Един от най-важните изводи е, че бъдещите потребители на споделени планове ще бъдат много различни от днешните, а това ще постави нови изисквания към операторите. Около една четвърт от смартфон потребителите със споделени планове за данни в момента са ‘силни потребители‘, които консумират големи количества мобилни данни. В бъдеще, този дял се очаква да нарасне с 42%, което ще се равнява 40% от всички потребители със споделени планове на шестте изследвани пазара - Бразилия, Индия, Япония, Южна Корея, Великобритания и САЩ.

Потребителите имат няколко очаквания от своите общи планове за данни. Те искат:

- ясна представа за включените разходи

- просто и ефективно предложение, което остава непроменено, дори и в случаите на промоции

- прозрачност и управление на плана в реално време

- да повишават стойността на тези планове чрез добавяне на нови свързани устройства към тях, като носими устройства

- по-добро интернет покритие (за потребители използващи голям трафик).

Потребителите трудно успяват да дешифрират споделените планове и се нуждаят от прозрачност в реално време - 46 % са недоволни, когато става дума за разбиране на ценовите варианти на настоящия си план и начина му на отчитане, а двама от всеки пет са недоволни от липсата на възможност да проследяват, модифицират и наблюдават потреблението си.

Типичното домакинство на смартфон потребителя разполага с поне шест цифрови устройства: три интернет потребителя; два абонамента за мобилен интернет; и опция за допълнително свързване, като фиксирани широколентови услуги. Това води до множество сметки и планове за пренос на данни.