fbpx Знаем ли какво се крие зад абревиатурата GS1? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Знаем ли какво се крие зад абревиатурата GS1?

Стандартите имат важно значение за бизнеса и за потребителите, тъй като липсата на такива означава оскъпяване на производството и на крайния продукт.

Стандартите на GS1
Наличието на конкретни стандарти означава лесен обмен между фирмите в условията на глобален пазар. А това спомага за намаляване на разходите. В крайна сметка са удовлетворени всички по веригата - от производителя до крайния клиент.
През последните десетилетия GS1 работи по внедряването на глобални стандарти за нуждите на веригата по снабдяване. Стандартите на GS1 предлагат рамка, която позволява ефективното движение на стоки и услуги в полза на бизнеса. Гарантира се ефективен обмен между фирмите, улесняват се взаимоотношенията между търговските партньори и се задава една структура, приложима в различни отрасли.
Стандартите на GS1 свързват фирмите, представители на всички участници по веригата за снабдяване - производители, дистрибутори, търговци на дребно, регулаторни органи и други. Тези стандарти се използват както от мултинационални компании, така и от малки магазини, от производители на световноизвестни марки
и от дребни търговци. Благодарение на стандартите веригата за снабдяване е по-бърза, по-ефикасна и с по-малко разходи.

Първоначално стандартите са създадени от производители и търговци с цел по-ефикасна дистрибуция на хранителни продукти и стоки за бита. Днес се използват от милиони компании в различни отрасли, включващи здравеопазване, логистика, отбрана, химическа индустрия, високи технологии и търговия на дребно.

Баркодът - символът, който промени света
Всеки ден поне пет милиарда баркода се сканират по целия свят. Скенерите прочитат баркодове върху всякакви стоки, произведени от най-различни фирми. Оттам информацията се предава на компютри, които управляват доставките, складирането, поръчките, продажбите.
Баркодовете GS1 са най-известният и универсално разпознаваем елемент на системата от стандарти. Още с изобретяването на баркодовете преди 30 години, GS1 създава и поддържа баркод стандарти, които позволяват на бизнеса и организациите по света автоматично и уникално да идентифициарт продукти, палети и локации.

В света на бизнеса GS1 е неутрална нестопанска международна организация, която чрез стандартите, които прилага, обединява коренно различни компании. Портфолиото се простира от баркодове за електронна търговия до следващо поколение технологии за ползване радиочестотна идентификация, както и мрежа за синхронизация на данните и методика за проследяване. Организацията работи в над сто страни по света.

 

 

Баркодовете GS1 позволяват на бизнеса да управлява процесите по веригата за по-ефикасно снабдяване

В условията на днешната глобална икономика ефективно действаща верига за снабдяване, е абсолютна необходимост. Недостатъчната или невярна информация по веригата за снабдяване, би могла да нанесе вреди на търговската марка. От друга страна качествената и навременна информация може да донесе незабавна печалба на фирмата.

GS1 DataBar
В бъдеще някои от новите услуги, които се появяват на пазара, ще бъдат възможни чрез нов баркод. Добре познатият GS1 баркод се изменя в нова подобрена версия GS1 DataBar.
Този баркод е с по-малки размери, но съдържа повече информация от предшественика си. Това позволява да бъде поставен на много малки артикули. Освен това съдържа много подробности, например срока на годност.
Скоро се очакват нови услуги в супермаркетите, което ще бъде възможно благодарение на новия баркод. Няма да се налага да чакате на касата, защото отпада вариантът касиерът да търси кода на плодовете. Освен това само с един поглед върху монитора, можете да сте сигурни, че всички закупени продукти са пресни.
На този етап стандартите GS1 са от голямо значение за борбата срещу фалшификацията. GS1 има стандарт за електронно предаване на данни за произхода, предназначен за фармацевтичната индустрия. В бъдеще има възможност за подпомагане и на други отрасли, чиито продукти са обект на фалшификация - козметичната индустрия, електроника, автомобилни части.

По информация от БТПП