fbpx Успяват ли компаниите да се справят с данните? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Успяват ли компаниите да се справят с данните?

Бизнес организациите се стремят да бъдат иновативни, да са пред другите, но много от тях се надпреварват да превърнат идеите си в осезаеми и въздействащи продукти и услуги, колкото се може по-бързо.

Този феномен наричаме „пропаст между иновация и изпълнение“. Липсата на баланс между двете може да е причината редица бизнеси да не оцеляват в днешната конкурентна среда. Според McKinsey, повече от една трета от организациите сега гледат на технологиите като инструмент за развитие, което ще допринесе за тяхното стратегическо предимство пред техните конкуренти. При бизнесите с най-добри финансови резултати се забелязват по-смели дигитални стратегии и по-големи инвестиции в развиващи се технологии като изкуствен интелент и анализ на бази данни. Всъщност тези първенци планират да похарчат два пъти повече от общия си бюджет за технологии за изграждане на нови дигитални бизнеси в сравнение със своите преки съперници.

Икономическите ползи от използването на технологии с цел създаване на иновации и изпреварване на конкуренцията следователно са ясни, но въпреки това малко са организациите, които са успели да изпълнят потенциала на притежаваните от тях данни. Според проучване, проведено от VMware, сред висшия мениджмънт на 100 компании от списъка на Forbes 2000 в Европа, 70% от бизнесите не успяват да анализират добре данните, с които разполагат, което се отразява на способността им да иновират. В подкрепа на тази теза са и данните от McKinsey, които сочат, че повече от половината организации (58%) се опасяват, че ще изостанат от конкуренцията, ако не могат да намерят по-добро приложение на своите данни.

Организациите, които искат да преодолеят бариерата между генерирането на уникални идеи и приложението им в бизнеса, като използват повече данните си, трябва да насочат вниманието си към облачни услуги.

Начинът, по който данните се създават и съхраняват, също е предмет на редица индустриални, национални и международни регулации. Балансът между това организациите да отговарят на законовите изисквания и необходимостта им от иновации е под постоянен натиск.

Справяне със сложността

Всяка иновация, независимо дали задвижва цялостна организационна промяна, трансформира потребителското изживяване или предоставя начини за намаляване на разходите и оптимизиране на процесите, разчита на дигитална инфраструктура, която може да подпомогне вземането на информирани решения. Мултиклауд подходът създава тази жизненоважна инфраструктура – захранвана от данни. Всъщност 87% от организациите са мулти-облачни днес, спрямо 73% само преди година, според проучване на VMware.

Ето седем начина, по които мултиклауд може да помогне за преодоляване на бариерата пред иновациите – като помага на бизнеса да премести, съхранява, използва и по този начин монетизира своите данни, независимо къде се намират те.

1. Лесно управление: Когато клиентите се присъединят към мулти-облачния модел, те откриват, че по-широкият избор може да доведе до голям скок в сложността. Преходът на бизнеса в облака трябва да премине от „cloud first” – с голям фокус върху изграждането на ориентирани към клиентите приложения в облака – към „cloud smart“ – където имат свободата да избират най-добрите облачни среди за своите приложения, с последователно управление за сигурност и контрол и рентабилно използване на частни и публични облаци.

2. Свобода на избор: Истинската мулти-облачна стратегия позволява на компаниите да включат правилната комбинация от локални, частни, публични и периферни облачни среди, за да отговорят на своите нужди.

3. Гъвкавост: Като част от тази свобода да избират кой облак да използват, организациите трябва да могат да преместват както нови, така и съществуващи приложения бързо и лесно в облака, с нулево или минимални промени в съответното приложение.

4. Време за оценка: Динамиката, в която оперират компаниите днес, изисква работните натоварвания да се изпълняват бързо и лесно и да оперират във всеки облак. Да бъдеш ограничен с дългогодишен договор с облачен доставчик и да не консумираш ресурси по начина, по който те са очаквали, възпрепятства способността на бизнеса да се движи бързо.

5. Сигурност: Сигурността е основен приоритет за бизнеса. Възможността за проактивно наблюдение, откриване и отстраняване на пробойните в сигурността в облака е от решаващо значение. Тя трябва да бъде вградена в платформите, които организациите използват. Това трябва да гарантира, че актуализациите се извършват навреме, с поддръжка за минимизиране на смущенията в случай на кибератака.

6. Суверенитет: Дистрибуцията и съхранението на данни между организации и дори извън национални граници се превърна в пречка за тяхната защита и използване. Проучване на VMware показва, че 65% от организациите се страхуват от съхраняването на данни, които биха могли да помогнат за преодоляване на „пропастта между иновациите и изпълнението“, поради необходимостта да отговарят на изисквания, регулации и местни закони относно данните.

7. Подготвени за бъдещето: Никой не знае какви нови иновации ще донесе бъдещето, дори две или три години напред. Бизнесът трябва да бъде гъвкав, за да отговори на развиващите се възможности и новите предизвикателства. С мулти-облачна платформа те ще бъдат в позиция да адаптират всяка част от своята организация според нуждите си, включително техническата инфраструктура и капацитета за управление на данни, за да имат същите тези възможности.