fbpx Внимание към фирмените разходи за електричество | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Внимание към фирмените разходи за електричество

На 10 юни 2021 г. изтича крайният срок, в който фирмите могат да изберат доставчик на електричество от свободния пазар.

С промените в Закона за енергетиката от 1 октомври 2020 г., всички стопански потребители в България са задължени да излязат на свободния пазар на електрическа енергия.

Реално промяната трябва да донесе повече конкуренция, прозрачност и най-вече пазарни цени, които в крайна сметка да доведат до по-ниски месечни сметки.

За да се случи това обаче, собствениците на фирми трябва активно да търсят оптималното решение за електроснабдяване на обектите си.

Краен срок за смяна на доставчик на електричество

Броят на обхванатите от промените в Закона за енергетиката обекти наброява около 300 000. Поради това има предвиден преходен период до 30 юни 2021 г., който предвижда тези, които не си изберат доставчик, да бъдат служебно прехвърлени към търговеца на ток от групата на досегашното си електроразпределително дружество (ЧЕЗ, ЕВН или Енерго-про) и да се снабдяват по силата на т.нар. типов договор.

От 1 юли 2021 г. обаче, когато изтича преходният период, всички бизнес потребители, които не са си избрали доставчик на електричество, ще бъдат прехвърлени към т.нар. доставчик от последната инстанция, където цените са 2.5 пъти над пазарните.

Тъй като избор и смяна на доставчик на електричество може да се извършва всеки месец само в периода от 1 до 10 число, то практически, за да се избегне дори временно преминаване на доставчик от последна инстанция и съответно по-високи разходи за електрическа енергия, финализирането на смяната на доставчик трябва да се състои най-късно до 10 май 2021 г.

Свободен пазар - фиксирана или борсово индексирана цена

На свободния пазар има конкуренция от не малко на брой активни доставчици на електичесвто, които предлагат широка палитра от тарифи и продукти, но всички те са базирани на една от двете основни разновидности, описани както следва:

Фиксирана цена – в този случай имате конкретна предварително изчислена цена на електрическата енергия, която е фиксирана за срока на договора ви

Борсова идексирана цена + надбавка – в този случай месечната ви цена е променлива и се определя от средната цена на пазарен сегмент Ден Напред на Българската Независима Електроенергийна Борса (БНЕБ) за съответния месец, а надбавката е предварително фиксирана

Когато правите избор между двата варианта е важно да вземете предвид риска, който те носят за вас и бизнеса ви.

При избор на борсово индексираната цена целият пазарен риск остава при вас, а доставчиците се конкурират на база предлаганата надбавка. При фиксираната цена рискът от непредвидените движения на цената на електричеството остава в доставчика ви, а вие печелите предимството на предвидимостта на разходите си за електрическа енергия за периода на договореността с него.

В последните седмици регионалните пазари на електрическа енергия, които дават ориентир за очакванията за цените на БНЕБ, показват ясна тенденция за покачване за периода до края на 2021 г., а и за следващата 2022 г.

Второто тримесечие на 2021 г. също така не показва традиционния пролетен спад на цените на електрическата енергия. Това е в пълен разрез с ниските цени на БНЕБ от миналата година, които бяха силно повлияни от по-малката консумация заради последствията върху икономическата активност в страната, породени от Ковид-19.

В тази ситуация е разумно при избора на продукт за предстоящия период да обърнете допълнително внимание на пазарния риск, който сте склонни да поемете.

Срок на договор и неустойки при смяна на доставчик

Третият аспект, който е желателно да вземете предвид при избора на доставчик на електричество, е срокът на договора, който подписвате.

Той оказва ключово влияние върху цената.  Например две оферти за фиксирани цени не може просто да се сравняват. Когато едната е обвързваща за периода до края на 2021 г., а другата чак до средата на 2022 г., в тях са включени очакванията за цените за съвсем различни периоди. Трябва да е знае, че при определяне на цената на тока, по правило има сезонни тенденции (пролетта и лятото са по-евтини от зимата).

По принцип, нормативната база позволява да се сменя доставчика на електричество във всеки един момент от началото на следващия месец, при подаване на нужната документация между 1 и 10 число на предходния месец.

В много случаи обаче договорите на доставчиците предвиждат по-дълги срокове за предизвестие, а в някои случаи дори и неустойки при предсрочно прекратяване. В тази връзка за предпочитане са т.нар. отворени договори, които не отнемат на клиентите възможността за смяна на търговеца.