fbpx Преференциални цени за изкупуване на тока от ВЕИ за целия срок на договор | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Преференциални цени за изкупуване на тока от ВЕИ за целия срок на договор

Преференциалните цени, по които държавата изкупува произведената от ВЕИ електроенергия, вече ще бъдат фиксирани за целия срок на договора. Това е една от промените, въведени с новия закон за ВЕИ, който бе приет окончателно от парламента днес. Това ще съдейства за по-добра прогнозируемост на цената на екоенергията в общия енергиен микс и за улесняване финансирането на проектите. Депутатите записаха в закона, че енергията, произведена от биомаса, слънце и геотермални източници, ще се изкупува въз основа на двадесетгодишни договори, а тази от вятър – въз основа на дванадесетгодишни договори. Петнадесет години е срокът на договорите за изкупуване на електроенергия от ВЕЦ до 10 мегавата и други ВЕИ.

Според друга промяна, въведена с новия закон, ДКЕВР ще заделя ежегодно лимити за присъединяване на нови ВЕИ мощности към мрежата. В рамките на лимитите ще се разпределя потенциалът за присъединяване на мощности за различни видове енергия – от вятър, слънце, вода и т.н. Изчерпването на квотите няма да спира присъединяването на нови производители на екоенергия, но те вече няма да ползват преференциалните цени при изкупуване.

Законът въвежда задължението производителите на ток от ВЕИ да внасят гаранция за присъединяване към мрежата в размер на 50 хил. лева за всеки мегават инсталирана мощност над пет мегавата. За мощностите под пет мегавата предварително ще се заплащат по 25 хил. лева за мегават. Чрез това задължение се въвежда баланс на отговорностите между инвеститора и присъединяващото дружество.

Новият закон облекчава процедурите при изграждане на ВЕИ мощности за собствена употреба от битови потребители. Занапред тази дейност ще бъде на регистрационен режим, след като бъде променен в тази посока и Законът за устройство на територията. Според досега действащото законодателство битовите потребители преминаваха през всички етапи на инвестиционния процес за изграждане на енергиен обект.

ВЕИ мощностите върху покривни и фасадни конструкции, както и такива за собствени нужди на малки и средни предприятия, които не ползват преференциални цени за изкупуване, няма да се намесват в разпределянето на ежегодните квоти за присъединяване на нови мощности.