fbpx Предстоят промени в това къде и как ще работят хората | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Предстоят промени в това къде и как ще работят хората

51% от глобалните бизнеси и 50% от бизнесите, анкетирани в България, са променили архитектурата на своята ИТ инфраструктура, за да отговорят на новите работни изисквания в отдалечена или хибридна форма, като технологичните бюджети в глобален мащаб се увеличават, за да ускорят дигиталната трансформация. Това показва проучване на Equinix, Inc., световна компания за дигитална инфраструктура сред мениджърите, вземащи решения в ИТ сферата.

64% от дигиталните лидери в глобален мащаб вярват, че ще има дългосрочни промени относно това къде и как хората работят в рамките на компаниите, сравнено с 52% от техните колеги в България, които споделят същото виждане.

Повече от половината (57%) от компаниите в глобален план все още възнамеряват да разширят своя обхват до нови региони, държави или метро зони, въпреки смущенията вследствие на COVID-19, докато 42% от ИТ лидерите в България възнамеряват да направят същото.

Дигиталната трансформация в пост-пандемичното бъдеще

Дигитализацията и бизнес инвестициите в дигитална инфраструктура са се увеличили като резултат от COVID-19. 47% от дигиталните лидери, анкетирани в целия свят, казват, че са ускорили своите планове за дигитална трансформация, докато 42% казват, че бюджетите им са били увеличени, за да отговорят на бързия ръст на желанието за дигитализация. В България обаче едва 26% от респондентите казват, че са направили същото и дори по-малко число (20%) са увеличили своите бюджети.

Наблюдава се и значително преразглеждане на ИТ стратегиите, които да отговорят на предизвикателствата, възникнали от пандемията. 6 от 10 души на глобално ниво и малко над половината сред анкетираните в България казват, че са преразгледали своите ИТ стратегии вследствие на COVID 19, a 58% (45% в България) казват, че искат да инвестират в по-гъвкава технология след COVID.

Попитани относно най-големите приоритети в дигиталната стратегия на техните организации, 80% от респондентите посочват дигитализацията на своята ИТ инфраструктура като основен приоритет. 57% казват, че виждат взаимосвързаността като ключов фактор за дигиталната трансформация – с 9% повече сравнено с миналогодишните резултати. Междувременно за компаниите в България основните приоритети са регулаторна съвместимост с изискванията за защита на данните (87%), подобряване на киберсигурността (84%) и повишаване на ефективността (84%).

Опасенията, че пандемията ще спре плановете на компаниите за разгръщане на нови пазари са намалели

  • 57% (но само 42% в България) от бизнесите все още планират да разширят обхвата си до нови региони, държави и метро зони, според анкетираните дигитални лидери.
  • От тези 57% близо две трети (63%) планират да постигнат това виртуално, вместо да инвестират във физическа ИТ инфраструктура. Междувременно 71% от планиращите да достигнат нови пазари в България ще се насочат към виртуални връзки.

Прилагане на взаимoсвързаността за повече успехи

  • 58% от ИТ лидерите казват, че считат, че взаимосвързаността – директният и частен обмен на данни между организациите, ще им помогне да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени, заради COVID-19. В България със същото твърдение са съгласни 41%.
  • Тези, които казват, че взаимосвързаността е била ключова за оцеляването на тяхната организация са се увеличили до 50% спрямо 45% през миналата година в глобален мащаб.