fbpx 2020 година е била активна за застрахователния пазар | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

2020 година е била активна за застрахователния пазар

Миналата година брутната записана премия (GWP) в застрахователния сектор в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) се увеличава още, докато тенденцията, наблюдавана през предходните няколко години, на намаляване на бизнес линията на животозастраховането се обръща. Въпреки общата несигурност и икономическия спад поради пандемията, през 2020 г. пазарът на застрахователни трансакции става още по-активен и конкурентен в сравнение с 2019 г. Продължава и стратегическото преструктуриране на международните групи в региона, което наблюдаваме от няколко години. Някои застрахователи преосмислят присъствието си в региона и решават да продадат бизнеса си, докато големите играчи растат и придобиват нови активи.

Благодарение на трайния икономически растеж през 2019 г. общата брутна записана премия (GWP) на региона се увеличава допълнително с 6,3%. – това показва Проучването за сливанията и придобиванията в застрахователния сектор на Делойт Централна Европа. Двигател на този растеж остава разширяването на бизнес линията на общото застраховане. Въпреки това, продължилата няколко години тенденция на намаляване на линията на животозастраховането се обръща през 2019 г. и успява да покаже умерен ръст от 2,1% на регионално ниво.

Средното проникване на застрахователна премия (съотношението на GWP към БВП) на практика се запазва същото във всички 15 страни, обект на доклада - около 2,4%. Средногодишният GWP на глава от населението нараства с 6,4% до 348 евро през 2019 г.

Топ 10 на животозастрахователните групи с най-голям GWP в региона притежават 75% от регионалния GWP.

Типична регионална група от топ 10 присъства средно в 5-6 страни от ЦИЕ, като притежава общо близо 929 млн. евро брутна записана премия. В случая на бизнес линията на общото застраховане, водещите 10 застрахователни групи представляват около 69% от общата брутна записана премия. По същия начин те присъстват в 5-6 страни от ЦИЕ, като средно притежават 1 809 млн. евро от общата GWP.

Наскоро няколко международни застрахователни компании решават да преразгледат присъствието си в региона и обмислят възможността за излизане от някои пазари, в резултат на което през 2020 г. играчите в бранша извършват сделки с невиждан от години обем. Част от тях са: сделката с френската AXA, която продава своите полски, чешки и словашки дялове на австрийската Uniqua за 1 млрд. евро, и сделката с холандската Aegon, която продава своите унгарски, полски, румънски и турски дялове на австрийската VIG за 830 млн. евро. В същото време други основни играчи активно популяризират намерението си да се разширят.  Такива, например, са австрийските застрахователни компании VIG и Uniqua, италианската Generali и групата Euroins с център в България.

Въпреки че пазарите на отделните държави обикновено са доминирани от топ 3-6 застрахователни компании, има и много малки играчи, които си разделят останалия пазарен дял. Това прави пазарите на застрахователни услуги силно конкурентни, което може да доведе до по-нататъшна консолидация, според изследването на Делойт.

По отношение на броя на трансакциите, в периода, обхванат от проучването (2015 - ноември 2020 г.), Полша остава най-активният пазар в региона със 17 трансакции, следвана от Чехия (14), Унгария (9), Румъния (7 ) и България (7).

Най-активният купувач в региона все още е австрийската VIG Group, с 10 приключени трансакции и 3 текущи през изминалия период. Други големи купувачи са канадската Fairfax Group, Generali, Euroins, Uniqua и Allianz.

 „Застрахователните трансакции продължават въпреки пандемията, благодарение на големите международни групи, които преразглеждат своето регионално присъствие. Резултат от това е една от най-големите регионални застрахователни сделки, а именно излизането на Aegon от унгарския, полския, румънския и турския пазар, придобито на фона на голяма конкуренция от VIG за покупна цена от 830 милиона евро.

В България в последните няколко години също се засилва транзакционната активност в сектора, с няколко големи сделки от 2015 г. насам. Очаква се консолидацията на регионалния застрахователен пазар в Европа да продължи и през следващите години.“- подчертава Силвия Пенева, управляващ партньор на Делойт България.

Сливания и придобивания на застрахователния пазар в България

В България в последните години и общото и животозастраховането нарастват значително. Брутните записани премии за животозастраховането се увеличават с 12.3%, а за общото с 15.8% за 2019 г. Така за периода от 2016 до 2019 г. GWP на целия застрахователен пазар се увеличава с 41.9% (12.4% растеж на годишна база).

Пазарът на животозастраховане в България е високо концентриран, като 5-те най-големи животозастрахователни компании в страната притежават 92.4% от пазара, а останалите 7.6% са разпределени между 6 играча. През юни 2019 г. Групама слива своите 2 животозастрахователни дружества, за да засили позициите си на пазара. Така, компаниите са вече 5, с общ пазарен дял под 10 %, но все още има поле за консолидация. Животозастрахователният сектор в България е сравнително малък, като Виена Иншуърънс Груп води с 30.3% пазарен дял.

Сегментът на общото застраховане е почти 5 пъти по-голям.

Концентрацията е значително по-ниска, имайки предвид, че 5-те най-големи застрахователя притежават 54.5% от общия пазарен дял. Останалата част от пазара е разделена между 20 компании, всяка от които има по-малко от 10% пазарен дял. Имайки предвид значителния брой по-малки играчи в сектора, има голям потенциал за бъдещи инвестиции. През 2019 г. водещи компании са Lev Insurance, Булстрад и ДЗИ с общо 35.3% пазарен дял.

COVID-19 засяга пряко част от застрахователния пазар

Пазарът на общо застраховане е стабилен въпреки кризата, свързана с извънредното положение и изолацията, обявена от правителството на 13 март. През първата половина на 2020 г. брутната записана премия в сектора нараства незначително с 0.7% на годишна база. Резултатите за продажби на традиционните застрахователни продукти Каско и гражданска отговорност, които формират ¾ от пазара на общо застраховане остават незасегнати от пандемията. Прогнозата е, че продажбите на Каско ще намалеят в средносрочен план, заради спада от 45% при покупката на нови автомобили.

Пазарът на животозастрахователни продукти започва да се влияе от пандемичната ситуация, като очакванията са, че в средносрочен план ще постига значително по-ниски резултати, заради консервативната реакция на потребителите с по-ниски доходи на глава от населението. През първата половина на 2020 г. има 14% спад в сектора, а през втората половина от годината се очаква той да се задълбочи.