fbpx Половината компании смятат, че са реагирали адекватно на ситуацията Covid 19 | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка

Половината компании смятат, че са реагирали адекватно на ситуацията Covid 19

За постигане на добра предварителна подготовка при извънредни ситуации, организациите би следвало да имат въведен структуриран процес по стратегическо планиране за средносрочни и дългосрочни времеви хоризонти при използване на различни инструменти и специализиран екип.

В проучване, проведено от Бойден България през втората половина на май 2020, голямата часто от участниците декларират, че имат структуриран процес по изработване на стратегия, както и че самите те участват в този процес.

Само в една трета от запитаните компании има отдел Стратегическо планиране. В болшинството организации тази функция е в обхвата на отдел Финанси и Изпълнителния Директор. Времевият хоризонт на стратегическите планове преобладаващо е в рамките на 3-5 години.

Главният стълб на добрата подготовка за необичайни ситуации е проработването на различни стратегически варианти. Малко над половината от респондентите потвърждават наличието на вариативно планиране в организациите си.

Основният извод от проведеното проучване е, че малко повече от една трета от компаниите са имали предварителен кризисен сценарии, който е бил успешно моделиран, докато повече от половината висш мениджмънт оценява реакцията си адекватна въз основа на интуитивен подход. 42% от всички компании биха искали да подобрят предварителната си подготовка за бъдещи кризи.

В допитването са поканени над 330 представители на директорския състав на фирмите в страната – изпълнителни, финансови и оперативни директори. Обхванати са основно секторите на търговията, производство, финанси, фармация и технологии.