fbpx Положителни нагласи за търсенето на бизнес имоти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Положителни нагласи за търсенето на бизнес имоти

Положителни нагласи за търсенето на бизнес имоти

Българският пазар на бизнес имоти е в начална фаза на възстановяване в сравнение с тези в другите страни в Централна и Източна Европа. Той изостава от Полша, Унгария, Румъния и Чехия в очакванията за стойностите на активите в следващите 12 месеца, но е пред тях по отношение на мненията за ръст на наемите. Това отчита глобалната организация на професионалистите по недвижими имоти Royal Institution of Chartered Surveyors в свой доклад.

Като цяло индексът надоверието към инвестициите е отрицателен със стойност -6, но търсенето нараства, както показват положителните нагласи за инвестициите и в трите основни сектора на бизнес имотите през първото тримесечие на 2014 г. На ниво почти 12, индексът на доверието за търсенето от наематели поставя страната пред останалите централно- и източноевропейски пазари.

По сектори офисите излизат на първо място, следвани от индустриалните имоти. И в двата сектора мненията на професионалистите по недвижими имоти показват добро ниво на търсене. Индустриалният сектор също така се характеризира с ограничено предлагане, като общата оценка за нивото на свободни площи е негативна.

Секторът на търговските площи изостава заради ръста в предлагането и отрицателните очаквания за наемите. Той също така води в прогнозите за предлагане на проблемни активи, тоест имоти и сгради, чиито приходи не са достатъчни за покриване на задълженията им към кредитори.

Междувременно, макар оценките за търсенето на проблемни активи като цяло да са положителни, предлагането категорично ги надхвърля, което поставя инвеститорите в благоприятна позиция.