Поморие с нов посетителски център

Посетителски център за опазване на Поморийското езеро бе официално открит днес. Партньорство между община Поморие, Световната банка и фондация „Зелени балкани” направи възможно идеята за развитие на Поморийското езеро да бъде реално осъществена и да даде заявки за все по-силно налагане на екотуризма в района.

Проектът „Поморийско езеро-консервация, възстановяване и устойчиво управление” цели управление на защитената територия, чрез комбинация от опазване на биологичното разнообразие и използване на природните ресурси. Той е на стойност $ 863 100 и е финансиран с безвъзмездни средства от Доверителния фонд на Глобалния екологичен фонд чрез Световната банка и представлява значителна инвестиция в опазването на биологичното разнообразие в България. Освен изключителното си екологично значение, играе роля и в изпълнение на редица международни ангажименти, поети от държавата- Конвенцията за влажните зони с международно значение, Конвенцията за биологичното разнообразие и др.

В центъра могат да бъдат видени макети на птици и да бъде получена информация за всички 268 вида, които гнездят в района на Поморийското езеро. Желаещите имат възможност да разгледат птиците в естествената им среда с помощта на телескопи, разположени на тераса на последния етаж. Заедно с Музеят на солта, посетителският център ще представлява общ компекс „Поморийско езеро”, като двете дейности взаимно ще се подпомагат.