Позитивни очаквания за внедряване на ERP системи през 2011 г.

Приблизително 70 компании се борят за клиенти на пазар, доминиран от продуктите на четири световни софтуерни компании Microsoft, SAP, Infor и Oracle. Такива са данните от изследване на ICT Markets™ Bulgaria 2010 на независимата аналаизаторска агенция CBN Pannoff & Stoytcheff.
Системи за управление на бизнеса има внедрени в 57 икономически сектора. Най-голямо е проникването в хранителната индустрия, машиностроенето и химията, а най-малко в отбранителната, обувната и хартиената иднустрии.
Анализа на CBN за бизнеса в страната сочи, че потенциалните клиетни за ERP системи надхвърлят 1,500 фирми, като отново потенциалните клиенти в първите три сектора по брой надхвърлят 500.
Единадесет от общо над 60 интегратори държат първи места по брой внедрявания на ERP във водещите 25 индустрии.

Прогнозата на CBN за 2010 е за поредната трудна година за този сегмент. Агенцията очаква броя на нови клиенти да се върне на нивата от преди 6-7 години, което ще направи трудно задържането в бизнеса на всички интегратори, а при други се очаква сериозен спад в приходите. Маркетинга на не малка част от участниците в продължава да се разминава драстично с очакванията и възможностите на пазара, което също е един от основните спиращи фактори за бизнеса.
Агенцията очаква през 2011 година бизнеса с ERP да се върне отново на територията на позитивните резултати, Анализ, планиране и подготовка за следващата година обаче следва да се случат до края на тази, за да е успешна 2011.