fbpx Позитивни очаквания за внедряване на ERP системи през 2011 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Позитивни очаквания за внедряване на ERP системи през 2011 г.

Приблизително 70 компании се борят за клиенти на пазар, доминиран от продуктите на четири световни софтуерни компании Microsoft, SAP, Infor и Oracle. Такива са данните от изследване на ICT Markets™ Bulgaria 2010 на независимата аналаизаторска агенция CBN Pannoff & Stoytcheff.
Системи за управление на бизнеса има внедрени в 57 икономически сектора. Най-голямо е проникването в хранителната индустрия, машиностроенето и химията, а най-малко в отбранителната, обувната и хартиената иднустрии.
Анализа на CBN за бизнеса в страната сочи, че потенциалните клиетни за ERP системи надхвърлят 1,500 фирми, като отново потенциалните клиенти в първите три сектора по брой надхвърлят 500.
Единадесет от общо над 60 интегратори държат първи места по брой внедрявания на ERP във водещите 25 индустрии.

Прогнозата на CBN за 2010 е за поредната трудна година за този сегмент. Агенцията очаква броя на нови клиенти да се върне на нивата от преди 6-7 години, което ще направи трудно задържането в бизнеса на всички интегратори, а при други се очаква сериозен спад в приходите. Маркетинга на не малка част от участниците в продължава да се разминава драстично с очакванията и възможностите на пазара, което също е един от основните спиращи фактори за бизнеса.
Агенцията очаква през 2011 година бизнеса с ERP да се върне отново на територията на позитивните резултати, Анализ, планиране и подготовка за следващата година обаче следва да се случат до края на тази, за да е успешна 2011.