fbpx Предлагането на пазара на труда остава непроменено през м. септември | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Предлагането на пазара на труда остава непроменено през м. септември

След като през м. август наблюдавахме активизиране на предлагането на работа, през м. септември то се запазва почти на същото ниво.

Броят на обявите за работа в краят на м. септември е нараснало с 1% или около 500 предложения повече. Имайки предвид динамиката на пазар на труда в България, това е сравнително малко изменение и можем да считаме, че предлагането остава непроменено.

Според ежемесечният анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger, на годишна база продължава да се наблюдават по-малко предложения. Обявите са с 3600 по-малко (-7%) спрямо м. септември 2022 г., като това се дължи основно на по-малкия им брой в сектор „ИТ“.

С най-голям ръст на предложенията са секторите „Търговия и продажби“ (650 предложения повече, 6% ръст), „Производство“ (210 предложения повече, 3% ръст), „Счетоводство, одит, финанси“ (130 предложения повече, 7% ръст) и „Административни и обслужващи дейности“ (110 предложения повече, 2% ръст).

Броят на обявите остава непроменен в секторите „Строителство“, „Здравеопазване и фармация“, „Маркетинг и реклама“ и „ИТ“.

Спад наблюдаваме в секторите  „Логистика и транспорт“ (80 предложения по-малко, 2% спад) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (150 предложения по-малко, 2% спад).

Дялово разпределение

Според анализът, секторът „Търговия и продажби“ вече заема 1/4 от предложенията за работа в страната. Той запазва първото място с дял от 25%, следван от секторите „Производство“ (17%) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (15%).

Дяловото разпределение при останалите сектори също е непроменено спрямо предходния месец: „Логистика и транспорт“ (11%), „Административни и обслужващи дейности“ (10%),  „ИТ“ (8%)  „Строителство“ (6%), „Здравеопазване и фармация“ (4,8%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4,6%),  „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

Работа от вкъщи

Броят на предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа също остава непроменен спрямо м. август. Макар че тук се наблюдава спад от 2%, този тип предложения са едва  50 по-малко спрямо предходния месец, като общият им брой е 3550. Като дял те формират 9% от всички обяви.