Предварителното третиране на отпадъци намалява 2 пъти обема им за депониране

За две години общо 220 478 тона битови отпадъци са преминали през Първия в България завод за преработка на отпадъци, разположен в София, кв. „Филиповци” и инсталацията за предварително третиране в кв. Требич за две години.
67 177 тона отпадъци са отделени при сепарирането за последващо рециклиране и оползотворяване, което е 30,47% от общото тегло на постъпилите отпадъци.
От сепарираните материали - 46 586 тона (69 %) са материали за последващо рециклиране, а 20 591 тона са алтернативно гориво за оползотворяване, с калоричност 18– 20 хил. кJ/kg.
Средномесечно през инсталациите преминават 2 385 камиона с битови отпадъци за предварително третиране. От тях на изход за депониране отиват 1 051 камиона, т.е. заводът на ЕКОБУЛПАК намалява обема на отпадъците за депониране повече от 2 пъти.
Инсталация за третиране и рециклиране на стъкло е първата в България. Тя е изградена по австрийска технология, на фирма BINDER+CO и позволява извличането на 99,9999 % чиста суровина.
Собственик на завода е ЕКОБУЛПАК.

Facebook comments