fbpx Преустановяват действията по проекта „Южен поток“ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Преустановяват действията по проекта „Южен поток“

Министърът на икономиката и енергетиката Васил Щонов възложи на Българския енергиен холдинг преустановяване на всички действия по „Южен поток“ докато проектът не отговори на законовите изисквания на Европейската комисия.

С писмо служебният министър уведомява енергийния холдинг да бъде прекратено възлагането на всички тръжни процедури, както и сключването на договори по проекта „Южен поток“. След заседание на 11 август 2014 г. Българският енергиен холдинг взе решение и да не участва в увеличаването на капитала на проектната компания „Южен Поток България“ АД, за което е дадено решение на министъра на икономиката и енергетиката от 11.12.2013 г.

Министър Васил Щонов задължава енергийния холдинг да окаже пълно съдействие на Европейската комисия по въпросите, свързани с наказателната процедура до привеждането на проекта в съответствие с европейското законодателство.