fbpx Привет, България! | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Привет, България!

Привет, България!

За да съм напълно честен, трябва да кажа, че масовият американец гледа на България като на част от процеса на икономическите и финансови метаморфози, отразили се върху развитието на Източна Европа и Балканите. Напоследък обаче сред по-прогресивните и предприемчиви хора се утвърждава ново мнение, което ги кара да гледат с интерес на Изток, към древните български земи.
За едно десетилетие американските инвестори на Балканите и в отделните бивши социалистически страни, имаха сериозни загуби и само епизодични финансови успехи. Затова те се притесняват от повторни грешки. В същото време са наясно с ползите, които могат да имат от една страна, която се готви за своя ренесанс.
През септември реших да посетя България и да пътешествам из нея. После щях да споделя своите "открития" с финансовата общност на Нова Англия, както и с всички приятели и колеги, търсещи
т. нар. безопасна, но изпълнена с приключения ваканция. И моето пътуване не бе напразно!
София е град от световна класа
предлагащ изкючително благопричтна инвестиционна среда
, необяснимо защо лишен от американски туристи и хора, пътуващи по работа. Вярвам обаче, че скоро моите сънародници ще започнат да разбират всички възможности, които България отваря пред тях. А те на практика са неограничени. Ние няма да преоткриваме колелото. Просто ще усъвършенстваме процеса, който окончателно ще доведе до успех по пътя на пробата и грешката, както навсякъде в нова Източна Европа.

 


Виждам, че бумът на строенето на нови къщи и жилищни квартали продължава да набира скорост. Това е класическа възможност за привличане на инвестиционни долари, която може да се обвърже с приемането на България в Европейския съюз през 2007 г.
Изграждането на жилища и различни туристически обекти е най-безопасният начин за възвръщане на инвестициите и генериране на печалби в България. Но за мен бе очевидно, че всеки инвеститор има нужда от български партньор, който да го преведе безпрепятствено през процеса на държавни разрешения в една почти византийска система. Страхувам се дори да си представя сценарий, в който "арогантният чужденец" се опитва да премине през всички тези процедури без партньор от българска страна.
Възможностите за офшорно производство са особено интригуващи за американските компании
Тези корпорации разширяват влиянието си в редица задокеански страни, но Азия не винаги е правилното решение. Американ-
ските производители, които имат дейности там, вече проучват по-близки държави, където времевите, етническите и културните различия могат да бъдат сведени до минимум. Американците започват да разбират, че плащайки малко повече (но все пак по-малко, отколкото биха платили в своята собствена страна), могат да са сигурни, че продуктите им ще пътуват по установени пътища и канали и няма да оставят мистериозни следи някъде из Азия.
Има много начини за партньорство с американски инвеститори. Но вие трябва да научите мнителните, но и все по-заинтересовани американци как се прави бизнес в специфичните български условия. В моите срещи както с водещи правителствени служители, така и с местни предприемачи, забелязах, че в процеса на комуникация има неразбиране и в двете посоки. Като страна, която се опитва да привлече инвеститори, вие трябва да разберете от какво в действителност се интересуват американ-
ските компании. Трябва да анализирате възможностите с термини, които ние разбираме, тъй като нямаме опита да ги превеждаме сами на нашия език. Ако не разбираме дадено предложение, ние просто се насочваме към следващия сценарий.
Предоставянето на отчети за паричния поток и разработването на класически схеми за възвръщаемост на вложените средства са неща, които разбираме.
По-широкият подход е подходящ за първата среща, но по-късно детайлите и цифрите със сигурност ще говорят повече
Усилията на вашето правителство да създаде в чужбина съпричастност към България и по-добър инвестиционен климат в самата страна, както и да служи като катализатор за частния сектор, са може би едни от най-лошите "оздравителни" програми, които съм виждал. Трябва да се запознаете с всички достъпни програми, които ще помогнат за привличане на инвеститори и обвързването им с конкретни ангажименти. Придобих смътна представа за правителствените програми за подпомагане на бизнеса, фондове и отпускане на средства. Повечето от тях все още не са реализирани на практика дори и частично.
Шансовете за сигурно финансиране на вашите бизнес планове биха могли да нараснат изключително, ако започнете да мислите за нас като за тези, които ще синхронизират отделните наченки на инвеститорски интерес в едно цялостно оперативно сътрудничество.
Като инвеститор, какво бе моето тревожно наблюдение? При вас е практика плащането в брой за стоки и услуги от всякакъв вид - от заплащане на хотелска стая до наемане на кола. От гледна точка на зад океанския инвеститор, разчитащ на местен партньор, ние можем да предположим, че измъкването от плащане на такси е практика. Каква е гаранцията, че тази практика няма да бъде използвана срещу стоящия сравнително встрани от нещата партньор-инвеститор? Трябва да бъде въведен пълен финансов контрол и баланс, така че инвеститорът да бъде сигурен, че всички приходи и разходи са действителни и средствата са наистина правилно усвоени. По този начин ще бъде преодоляна предпазливостта на инвеститора.
София, Варна и разположените по Черноморието курорти предоставят отлични финансови възможности. Вие сте гостоприемен народ и знаете как да забавлявате посетителите с първокласни ресторанти и диско клубове. Това, разбира се, са нещата, които ще ме накарат да се върна отново във вашата прекрасна страна. Помислете обаче кои са онези неща, които ще привлекат американците към работа с български партньори?
Отговорът е прост - ясни бизнес предложения с дефинирана стратегия, които нашите инвеститори да разбират!