fbpx Продукцията на кайсии е повече | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Продукцията на кайсии е повече

Продукцията на кайсии е повече

Към момента площите с кайсии в страната възлизат на 31 247 дка, като произведената продукция за 2012 г. по предварителни данни е в размер на 16 118 тона, при среден добив от 516 кг./дка. Най-висок среден добив е получен в област Бургас - 633 кг./дка, следван от областите Силистра – 556кг./дка, Добрич - 498 кг./дка, Варна - 460 кг./дка, Разград - 442 кг./дка, Благоевград – 426 кг./дка.
Реколтираните площи с кайсии в страната през 2011 г. са с 6,6 % спрямо 2010 г.
В страната най-разпространени са следните сортове кайсии: Силистренска компотна, Кишиневска ранна, Мъркулещи, Роксана, Ърли ориндж, Модесто, Делмаст, , Унгарска кайсия и др.
По данни на ФАО продукцията от кайсии в света е възлиза на около 3,8 млн. тона годишно. Лидер в производството на кайсии през последните години е Турция следвана от Иран, Пакистан и Узбекистан.
В Европа на първо място по производство на кайсии е Италия следвана от Испания и Франция.