fbpx Програма за безопасност през 2011 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Програма за безопасност през 2011 г.

Министерски съвет одобри Национална програма по безопасност и здраве при работа за 2011 година. Програмата ще допринесе за намаляване на степента на професионалните рискове и повишаване на защита на работещите; на размера на загубеното работно време в резултат на отсъствие от работа поради временна нетрудоспособност; на броя на лицата, напускащи предприятията поради лоша работна среда или преждевременно пенсиониране и неработоспособност (инвалидност). Прилагането на конкретните мерки ще доведе до намаляване на разходите, правени от работодателите за съдействие при завръщане на работа (консултации, обучение, приспособяване към работното място и др.); на осигурителната и застрахователната тежест и производствен капацитет – загубеното производствено време, непроизведена продукция и неизвършени услуги като следствие от събитие, което завършва с травма.

Според статистиката на НОИ за трудовите злополуки се отчита намаляване на общия брой с 21%. През 2010 г. са регистрирани общо 3025 трудови злополуки. Намаляване се отчита и при загубените календарни дни от трудови злополуки - 47%. Също така е намалял и относителният дял на нарушенията в областта на здравословните и безопасни условия на труд.