fbpx Производителите на ориз ще получат средства за модернизация | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Производителите на ориз ще получат средства за модернизация

Производителите на ориз ще получат средства за модернизация

В новата Програма за развитие на селските райони са планирани средства за модернизиране на хидромелиоративната структура в стопанствата, включително и на оризопроизводителите, за развитието на магистралните хидромелиоративни съоръжения, за осигуряването на поливна вода и въвеждането на нови технологии. Това заяви зам.-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов на среща с представители от Съюза на оризопроизводителите в МЗХ.

Зам.-министърът обясни, че основен акцент в политиката на МЗХ по отношение на хидромелиорациите е преструктуриране на „Напоителни системи” ЕАД чрез отделяне на дейностите по опазване от вредното въздействие на водите от доставката на поливна вода. По този начин ще се постигне по-висока ефективност и в двете дейности и ще стане възможно използването на европейски средства в сектора.

Подпомагането на сдруженията за напояване е друг основен приоритет в сектора на хидромелиорациите, коментира още зам.-министър Абазов. МЗХ ще работи за създаване на условия за учредяването и функционирането им чрез готвени промени в Закона за сдруженията за напояване.

Ще бъде обсъдено оризопроизводителите също да бъдат подпомагани със средства по държавна помощ de minimis.