fbpx Промени в енергетиката и финансовия надзор ще намалят рисковете | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Промени в енергетиката и финансовия надзор ще намалят рисковете

Икономиките в Европа се възстановяват, но някои от рисковете остават. В България съществено влияние върху несигурността в бизнеса имат енергетиката и перспективите пред финансовия надзор, които трябва да претърпят промени. Това стана ясно на организираната от Кофас трета конференция по управление на риска, която се проведе вчера. Събитието тази година беше на тема „Секторни и регионални рискове и създаване на финансова стабилност“ и се проведе с подкрепата на Банка ДСК и на AES България.

Конференцията събра над 200 предприемачи, мениджъри, финансисти, анализатори на риска и представители на държавните институции, които дискутираха много теми, свързани с енергетиката, финансовите услуги, рискове по сектори и страни, държавна регулация и други.

При откриването на конференцията и в последващата пленарна лекция Милена Виденова, управител на Кофас за България и Грегорж Шилевич, главен икономист на компанията за ЦИЕ, обявиха прогнозни данни и оценка на рисковете. Според анализите за 2015 г. икономиката ни ще нарасне с около 1.4%, като основният тласък за това ще дойде от търсенето на домакинствата. Делът на износа ще достигне 68%. Шилевич направи и преглед на риска по страни, като специално отбеляза, че е важно да се наблюдават нивата на несъстоятелността при големите играчи по света.

Първият панел беше посветен на намаляването на волатилността на енергийният сектор. Даниел Берг, директор на ЕВБР за България насочи вниманието към необходимостта от намаляване на използването на енергия, а Оливие Маркет, Изпълнителен директор на AES България, отбеляза колко важно е за енергетиката стабилността на НЕК, разнообразието на енергийния микс и взаимовръзките в енергийната система. Константин Делисивков, изпълнителен директор на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, говори за актюерство на рисковете в сектора, съответно, цялостното им преразглеждане. Така ще се осигури стабилност в сектора. Славчо Нейков, председател на УС на Института за енергиен мениджмънт, каза, че за управлението на рисковете в сектора е важна либерализацията и решението какво ще се случва с ядрената енергетика. Меглена Русенова, Председател на Българската фотоволтаична асоциация, добави, че приносът на ВЕИ за намаляване на дефицита в НЕК е съществен.

Панелът за финансовият надзор започна със специална лекция на Мартин Раухенвалд, партньор финансови услуги в групата Oliver Wyman. Той отбеляза, че проблемът с просрочените кредити е сериозен за банките и най-важното за бързото решаване на този проблем е тяхното управление, което зависи и от законодателството в съответната страна. Кристофор Павлов, главен икономист на Уникредит Булбанк, добави, че при това е важно банките да действат внимателно. Любомир Дацов говори за провал на регулациите върху финансовия пазар, въведени през последните 3 – 4 години в Европа, а Бисер Манолов и членът на КФН Владимир Савов допълниха, че тази сфера в Европа има нужда от вътрешни промени и че без бързи реформи нищо няма да се случи. Жан-Мари Деманж, Ръководител регионална икономическа служба на Франция в България, очерта три проблема в страната ни – неефективен банков надзор, неефективно управление на банковите кризи и необходимост от колективна отговорност в БНБ.

Участниците в третия панел общо взето се съгласиха, че няма перспективни и безперспективни сектори, а трябва да се говори за добре и лошо управлявани бизнеси. Именно поради това е необходимо да се оценяват и както отделните компании така и секторните рискове, които бяха представени от Милена Виденова в нейната пленарна презентация. В специалното си участие съветниците на министъра на икономиката Владимир Каролев и Илия Караниколов отбелязаха, че роля на институцията оттук нататък ще бъде да подобряват цялостния бизнес климат и това да бъде следено с обективни измерители – индекси на конкурентоспособност, на откритост на пазара и други. Цветан Симеонов, Председател на БТПП, посочи три основни предизвикателства пред развитието на секторите – административната тежест, законодателната подвижност и трудностите при финансирането.

Конференциите на Кофас по управление на риска (Coface Country Risk conferences) се реализират от 20 години насам в над 20 страни по света, където компанията е представена.