fbpx Проверки на зърно и хляб | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Проверки на зърно и хляб

При комплексните проверки в периода от 16 февруари до 2 март, извършвани от Българска агенция по безопасност на храните в обекти за съхранение на зърно и предприятия за производство на хляб и хлебни изделия на територията на цялата страна, са проверени 979 обекти в цялата страна, издадени са 174 предписания. Направените актове за установяване на административно нарушение са 11. На 5 обекта временно е забранено да извършват дейност. Най-често констатираните нарушения са свързани със сградовия фонд и оборудването, незадоволителна хигиена в тях, както и несъответсвия при етикетирането – не е обявен типът брашно, не е изработен образец на етикет с обявени вложени подобрители и добавки, не е отбелязано процентно съдържание на пшеничен глутен в етикета.