fbpx Първа бизнес мрежа за социална корпоративна отговорност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Първа бизнес мрежа за социална корпоративна отговорност

Стартира първата българска бизнес мрежа за развитие на корпоративната социална отговорност - CSR Bulgaria (КСО България). Тя има за цел да изгради трайна връзка между нуждите и ресурсите на обществото и бизнеса. Част от мрежата е първата интернет медия за КСО новини. В интернет базирания портал можете да намерите информация за проекти, събития, добри практики, както и данни за осъществени социално отговорни политики и кампании от страна на българския бизнес.

Част от мисията на „CSR Bulgaria“ е да предлoжи на бизнес членовете на мрежата избор от каузи, както и съвети за най-ефективните начини за подкрепа и участие в реализацията на социални програми и политики. Някои от основните зaдачи в екипа на новосъздадената организация са предоставянето на анализи и консултации при прилагането на различни методи за правене на социално отговорен бизнес.
„CSR Bulgaria“ подкрепя нестопанските организации в процеса на увеличаване на техните ресурси и ефективност. Дава консултации и напътствия относно разработката на проекти и им съдейства при изграждането на успешни взаимоотношения с бизнеса.
Главната идея на организацията е да създаде благоприятна среда за реализиране на социални проекти, по-широката им популярност и подкрепа им от бизнеса.

Специална интернет платформа, кръстена “CSR Zone” осигурява на мениджъри от бизнес сектора достъп до огромно портфолио от селектирани проекти. Мениджърите имат възможност да направят връзка и да избират социални проекти, на които да осигурят партньорство или финансова подкрепа. Проекти ще бъдат публикувани свободно в „Зоната“ от организации от нестопанския сектор в България, след като преминат през анализ и оценка за ефективността на резултатите от специализиран екип от КСО експерти. По този начин ще се вдигне рязко качеството на реализираните социални проекти в България, както и ще намалеят значително възможностите за фалшифициране на дейност и неправомерно усвояване на средства.