fbpx Развиват решаването на спорове чрез медиация | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Развиват решаването на спорове чрез медиация

Медиацията като инструмент за решаване на извънсъдебни спорове не се използва достатъчно. Това е обща, в европейски план, констатация. Затова, девет търговско-промишлени палати от седем европейски страни, под егидата на ЕВРОПАЛАТИ, внесоха проектно предложение, съдържащо разнообразни дейности с цел насърчаване развитието и приложението на медиацията. В проекта се включиха Европейската асоциация на съдиите медиатори в Белгия и търговско-промишлените палати от Белгия, България, Ирландия, Испания, Италия, Кипър и Франция. По проекта БТПП ще работи в тясно сътрудничество с Центъра за спогодби и медиация към СРС.

Основните дейности, предвидени за реализиране по проекта бяха обсъдени в края на миналата седмица на среща в БТПП с участието на съдиите Галя Вълкова и Симона Такова, сертифицирани медиатори и представители на Програма ”Спогодби” на Центъра за спогодби и медиация към СРС.
Сред разискваните въпроси бяха и дейностите, свързани с популяризирането на медиацията, отпечатване на помощни материали за медиатори и заинтересовани лица, провеждане на работни срещи и дискусии с участието на представители на съдебната власт, съдии и бизнеса, респективно граждански сдружения и граждани.

Предвижда се и пилотна схема, по която определен брой казуси ще бъдат финансирани по проекта и заинтересованите страни ще получат безплатни консултации и препоръки за уреждане на спорове.
Обменът на информация и опитът между страните и организациите, участващи в проекта, ще допринесе за представяне на добри практики и обогатяване познанията на съдиите, практикуващи медиация.
Със своето участие в проекта, БТПП цели да подпомогне по-широкото приложение на медиацията, като извънсъдебен способ за решаване на спорове.