fbpx Ремонтират Сатиричния театър в София | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ремонтират Сатиричния театър в София

Стартира проектът ‘’Реконструкция и обновяване на Сатиричен театър ‘’Алеко Константинов’’ гр. София’’. Финансираният с европейски средства по Оперативна програма Регионално развитие проект, предвижда реконструкция на електрическата инсталация и всички нейни компонентни. Ще бъде осигурен улеснен достъп за хора с увреждания, подобрения ще бъдат направени във връзка с енергийната ефективност на сградата. Предвидена е още климатизация на камерната зала, което се прави за първи път в театъра. Бенефициент на средствата по проекта е Министерство на културата.
За последната година театърът е имал около 50 000 зрители и загатна някои от новите заглавия за следващия театрален сезон. Ремонтът на Сатирата съвпада с 90-годишния юбилей на актрисата Стоянка Мутафова, а през януари 2013 г. се навършват 150 години от рождението на патрона на театъра Алеко Константинов. В момента екипът на театъра е в търсене на подходящ текст, с който да отпразнува годишнината.

Модернизацията на Сатирата ще позволи пълноценно използване на капацитета на сградата, ще бъде осигурена по-добра възможност за работа с детска и младежка аудитория, ще бъде разширен обхватът на работа с различни целеви групи - студенти, малцинства, младежи и деца в риск. Дооформянето на ДСТ ‘’Алеко Константинов’’ като културен център ще позволи организиране на регионални и национални културни прояви, които ще съдействат за повишаване на привлекателността на София като европейска културна столица.