Решения за единна дигитална икономика на Балканите

Неконференция Hack the Balkans ще събере на 12 март експерти в три ключови – стартъп колаборации, жени в областта на ИКТ и киберсигурност. Участниците ще включват представители на институциите на ЕС, правителствата на страните от Западните Балкани и на България, дигитални лидери, както и бизнеса и компаниите от Балканския регион.

Целта е да се обсъдят конкретни решения и инициативи за сътрудничество между всички заинтересовани страни и да се осветлят приоритетните области в процеса на европейска интеграция на Западните Балкани. Експерти в трите ключови направления ще работят заедно, за да формулират съвместни решения и препоръки за по-нататъшно партньорство.
Създаването на устойчива мрежа за стартъп сътрудничество в региона е от съществено значение за подпомагане растежа на цифровата икономика.

Първата работна група ще се фокусира върху цифровото развитие чрез предприемачество, иновации и цифрови умения. В нея, наред с основателя и председател на борда на MOVE.BG Саша Безуханова, ще вземат участие и директорът на Европейската асоциация на агенциите за развитие Естебан Пелайо и старшият съветник и политически експерт в META Group Анита Трегнер-Млинарич.

За да се гарантира, че иновативната икономика е приобщаваща и ефективна, специално внимание ще бъде отделено на участието на жените в сектора на ИКТ. Във втората работна група проф. Румяна Стоилова – директор на Института за изследване на обществата и знанието при БАН и част от Управителен съвет на BCWT, Ива Матасич – основател и главен изпълнителен директор на Consulio, Inc., Загреб и Пало Алто, Калифорния и учредител на глобалния тинк-танк за електронно обучение Company of Thought и главната изпълнителна директорка на Business Angels Europe Мари-Елизабет Ръслинг ще разгледат ролята на жените предприемачи в балканските страни, както и икономическите и социални ползи от тяхното включване.

Съвместното изследване и усилията за изграждане на капацитет за засилена киберсигурност ще бъдат във фокуса на третата работна група. Експерти като Райън Титли от Мрежата на европейските региони за изследване и иновации (ERRIN), Владан Тодорович, представител на Advanced Security Technologies, Белград и основателят и главен изпълнителен директор на LogSentinel Божидар Божанов ще обърнат внимание на важността на киберсигурността и поверителността на данните, които засягат всички граждани на ЕС, предприятия и правителствени структури.

Трите основни теми са фомулирани въз основа на разбирането, че във всяка от тези области тях има както потенциал, така и пространство за развитие. Идеята на Панбалканската инициатива за цифрово сътрудничество е да се създаде устойчива мрежа, отворена за всеки, който подкрепя целите ѝ и е готов активно да допринесе за постигането им.

Събитието се организира от MOVE.BG и Фондация „Ханс Зайдел” в партньорство с Българския център на жените в технологиите (BCWT), отворената мрежа EDIT и Института за икономическа политика, 
 

Моля коментирайте