fbpx Добри бизнес практики в Икономическа зона София - Божурище | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Добри бизнес практики в Икономическа зона София - Божурище

Добри бизнес практики в Икономическа зона София - Божурище

 

„Икономическа зона София-Божурище“ е пример за добрите практики в бизнеса и е отправна точка към една бързоразвиваща се икономика с фокус върху иновациите и високите технологии“. Това каза министърът на икономиката Теодор Седларски на посещението си в Икономическа зона София-Божурище, която е част от индустриалните терени, развивани от „Национална компания индустриални зони“ (НКИЗ), вчера. Участие в програмата взеха още заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, ръководството на Министерството на икономиката и изпълнителният директор на НКИЗ Стефан Стайков.

Министър Седларски бе запознат с дейността на Индустриална зона София-Божурище, с бъдещите планове на Съвета на директорите за разширяване и подобряване на инфраструктурната среда, както и с апортирането на нови обекти, с което Зоната ще добие завършен вид. Стефан Стайков представи на икономическия министър фирмите, инвестирали в Зоната, сред които първият клъстър от високотехнологични компании - High-Tech Cluster Sofia, първият чуждестранен инвеститор в Зоната – „Бер-Хелла Теремоконтрол (Behr-Hella Thermocontrol, GmbH), както и българската фирма „Волаком“ АД – световен лидер в създаването на уникална иновативна система за отблъскване на птици от обекти като летища, ветрогенератори и др. Производственият процес и съораженията на „Бер-Хелла Теремоконтрол“ (BNTC) и „Волаком“ АД бяха разгледани от министър Седларски.

BHTC е водеща компания за автомобилни компоненти в света, която започва инвестицията си на българския пазар през 2013 г. На територията на Зоната фирмата изгражда нови промишлени съоръжения и Център за научноизследователска и развойна дейност за проектиране и производство на контролни табла за автомобилни климатични системи за всички европейски и повечето световни автомобилни марки. Изпълнителният директор на компанията Мартин Ниланд очерта причините за избора на България като инвестиционна дестинация. Немската фирма даде висока оценка на обучението и специалистите, излизащи от техническите университети у нас, както и на членството на страната ни в ЕС, носещо съществени предимства, включително и за логистиката. Като положителни фактори бяха отбелязани и данъчното облагане, добрата инвестиционна среда, както и подкрепата на правителството, Министерството на икономиката, Българска агенция за инвестиции (БАИ) и НКИЗ. Към настоящия момент BHTC е инвестирала 80 млн. лв у нас, но плановете на дружеството е в близките от 3 до 5 години да се разшири и броят на служителите да нарасне от 350 на 500. „Намерението ни да удвоим инвестициите си в България са индикатор, че в страната ви се чувстваме сигурни и спокойни“, подчерта Мартин Ниланд.

Българските компании също оценяват преимуществата, които притежава ИЗ София – Божурище. На територията на Зоната има шест български компании, които впечатляват не толкова с мащабни инвестиции, а с иноваторски подход. Те попадат във високотехнологичен сектор и предвиждат произвеждането на иновативни продукти. Компаниите от сектора се обединяват в т.нар - High-Tech Cluster Sofia, чиито усилия са насочени към изграждане и управление на високотехнологични производства и лаборатории в ИЗ София - Божурище.