fbpx Родните хотели са привърженици на „зелената вълна” | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Родните хотели са привърженици на „зелената вълна”

Родните хотели са привърженици на „зелената вълна”

Повече от половината хотели в България се стремят да се характеризират като “зелен” хотел и да подбират доставчици на „еко” продукти. Твърди последователи на “зелената вълна” са 30 процента от хотелите, а други 24 процента споделят, че са склонни да се определят като привърженици на екологичното обзавеждане. Стремежът към екологичните продукти е характерен в най-голяма степен за хотелите попадащи във високите категории, основно летни по Черноморието, а в най-малка степен за бизнес хотелите. Това сочат резултатите от национално количествено изследване „Нагласи за подмяна на санитарно оборудване в банята”, проведено през септември 2011г. по поръчка на „Идеал Стандарт – Видима” АД.

Основни последователи на "зелената вълна" са хотелите с 5 звезди (93% от тях се стремят да подбират само доставчици на еко-продукти). Повечето от хотелиерите (над 75%) са добре запознати с възможностите за икономии, които предоставят различните продукти за оборудване за баня. Най - запознати с тези възможности са бизнес хотелите. Само 14% от участниците в изследването нямат никаква представа от възможностите за икономии, като това са предимно хотелите с категория под три звезди.

Малко над една трета (31%) от включените в изследването хотели не са подменяли никога оборудването си за баня като най-големият дял сред тях е на тризвездните и петзвездните хотели. Докато причината при първите е основно финансова, обяснението за хотелите пет звезди е, че голяма част от тях са строени в последните години и баните им са в отлично състояние без необходимост за подновяване на оборудването. Резултатите от изследването показват, че в 25% от четиризвездните хотели в България оборудването за баня е на възраст между 6 и 10 години.

Критерият „екологични характеристики на продуктите” не е сред водещите при избор на продукти за санитарно оборудване на баните в българските хотели, като само 1% от включените в изследването хотели го посочват в групата на важните и определящи характеристики при избора на доставчици. Според резултатите от изследването, водещите фактори при избор на оборудване за баня в хотелите са на първо място качеството на продуктите (85%), а след това цената (66%).

Важни за хотелиерите са и дизайна (23%), и гаранцията (20%), а на пето място се подрежда имиджът на компанията производител (8%).

"Потенциалните възможности за икономии са огромни, а еко-хотелът е хотела на бъдещето! Ако допреди няколко години повечето играчи в бранша се стремяха единствено по-бързо да завършат обекта си, сега все повече обръщат внимание на темата за икономията, която се постига чрез използването на продукти и технологии, предлагащи пестене на ресурси. На запад темата е от задължителен характер за хотелиерския бизнес и въпросът дали да се влагат «еко» продукти въобще не стои на дневен ред. Надявам се и в България да поемем в тази посока – първите стъпки вече са направени", коментира отношението на хотелиерския бизнес към еко-продуктите за санитарно оборудване Христо Караиванов, търговски директор на “Идеал Стандарт – Видима” АД.