fbpx Ръст на БВП | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ръст на БВП

БВП е нараснал през четвъртото тримесечие на 2010 г. с 1,7% спрямо предходното тримесечие на годината, съобщават от НСИ.
Най-голям дял в общата добавена стойност се формира от сектора на услугите - 66,8%, след което идва индустрията – 28,9%. Аграрният сектор създава 4,3% от общата добавена стойност в икономиката.
Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване, през четвъртото тримесечие на 2010 г. за първи път в рамките на годината е регистрирано нарастване на крайното потребление с 4,1% и бруто капиталообразуването с 2,8%. За разлика от предходните тримесечия на годината износът на стоки и услуги през четвъртото тримесечие е намаля с 3,9% спрямо предходното. През същия период вносът на стоки и услуги е нараснал с 2,3% спрямо предходното тримесечие.