fbpx Ръст на електронните разплащания | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ръст на електронните разплащания

Ръст на електронните разплащания

Електронните разплащания в България отчитат стабилен ръст през 2013 г. по данни на технологичната компания Visa Европа. Генерираният оборот на българския пазар се дължи на нарастващия брой трансакции на POS терминали. Те достигат 30 млн. и отчитат повишение от 30% в сравнение с 2012 г. Общият брой карти Visa, издадени от български банки, е 3,45 млн., което съставлява 6% увеличение спрямо предходната година. Средната стойност на една трансакция с карта спада с 2,7% до 38,4 евро. Броят на POS трансакциите също нараства значително - с 23% и, достига средно 8,7 трансакции на годишна база.

Стабилният ръст се дължи на непрекъснато увеличаващия се брой покупки, осъществени с дебитни карти. Общият обем изхарчени средства с тях достига 764 млн. евро за 2013 г., което е с 32% повече спрямо 2012 г. Този оборот е постигнат с 22,3 млн. плащания на POS, което е с 34% повече в сравнение с предходната година.