fbpx Ръст в БВП | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ръст в БВП

Родната икономика продължава да следва възходяща динамика, но се характеризира с известни промени по отношение на структурата на икономическия растеж. Това посочва публикувания доклад за Държавното обществено осигуряване през 2013-а година на Националния осигурителен институт. През миналата година брутният вътрешен продукт възлиза на 78 115 млн. лева по текущи цени. БВП, получен като сума от тримесечните данни, нараства в реално изражение с 0,9% спрямо 2012-а година.

През 2013-а година инфлацията при потребителските цени се е понижила съществено спрямо отчетената през 2012-а година. В периода август - декември тя е отрицателна, като през последните няколко месеца на годината се проявява тенденция към постепенно забавяне на отрицателния темп, отчита документът. Общите държавни разходи, включително вноската в бюджета на ЕС, са нараснали с 9,3% и възлизат на 30 428 млн. лева. Най-голям принос за годишния им растеж имат разходите за социално и здравно осигуряване и компенсацията на наетите в публичния сектор. Капиталовите разходи са се увеличили с 11,6% най-вече в резултат от ускореното усвояване на средства по програми на ЕС.

Общият брой на пенсионерите за 2013-а година е намалял в сравнение с предходната година, показва докладът. Намалението се дължи на понижения брой пенсионери с лични пенсии за осигурителен стаж и възраст. Докладът отчита още, че равнището на регистрираната безработица в страната средно за 2013-а година е 11,3%.