fbpx Ръст в строителството | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ръст в строителството

Към ноември 2015 г. индексът на индустриалното производство слабо се понижи до 116.8 пункта, или с 2.5% спрямо октомври, отчитат анализаторите на Райфайзенбанк. От друга страна, в сравнение с октомври 2014 г. индексът бележи ръст с 1.0%. Въпреки променливата му месечна динамика, неговата средна 12-месечна стойност се покачи само с 1.0 пр.п и достигна 110 пункта. Годишният ръстът на индустриалното производство е резултат и от повишените разходи за придобиване на дълготрайни активи в промишлеността през миналата година.

През ноември строителството отбеляза годишен прираст с 1.3%, след четири месеца на задълбочаващ се спад. Очаквано, той се дължеше на по-големия ръст от 8.6% на гражданското и инженерното строителство, който бе достатъчен, за да преодолее спада на сградното строителство (-5.2%). Относително доброто представяне на гражданското и инженерното строителство продължи да е резултат от проактивната публична политика за рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура, както и за изграждане, реконструкция и модернизация на обществени сгради и съоръжения, работата по Софийското метро. Очаква се сградното строителство да продължи да се свива, макар и с по-бавни темпове.

Брутният външен дълг към октомври 2015 г. беше 34.3 млрд. евро, което е с 4.7 млрд. евро по-малко от този към октомври 2014 г. В неговата структура вътрешнофирмените заеми заемаха най-голям относителен дял от 37.1%, който се сви с 4.8 пр.п. в сравнение с октомври 2014 г. Заемите на „други сектори“ бяха 34.8% от брутния външен дълг, което е с 3.8 пр.п. повече от дела им година назад. Държавното управление заемаше трета позиция с дял от 16.4%, който също регистрира разширяване с 3.8 пр.п., изкачвайки се с една позиция нагоре в структурата на брутния дълг за периода. Обратно, заемите на банковия сектор преминаха от трето на четвърто място, свивайки се с 2.9 пр.п. до 11.8% към октомври 2015 г.

Значителните спадове на кредитите, характерни за изминалите 12 месеца, се дължаха на отписването на кредитния портфейл на КТБ, което изкривяваше статистическите годишни сравнения. С данните за ноември 2015 г. този ефект е заличен и показателите за годишна динамика отразяват по-точно случващото се в сектора. Макар и слаб, ръстът на кредитите към бизнеса през ноември е положителен факт, който обаче трябва да се потвърди в следващите месеци, за да окаже ефект върху реалната икономика“, коментират от банката.