fbpx Ръстът на икономиката за 2017 г. може да стигне до 3,7% | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ръстът на икономиката за 2017 г. може да стигне до 3,7%

Според данните на НСИ, през първото тримесечие на 2017 г. реалният икономически растеж достигна 3.9% на годишна база. Икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев коментира данните: „От страна на търсенето, влиянието на външното търсене върху растежа отслабна, за разлика от 2016 г. Така нетният експорт, спадайки на годишна база с 1.7%, допринесе с отрицателна стойност от 3.0 пр.п. за динамиката на БВП. От друга страна, в рамките на вътрешното търсене положителен принос реализираха както крайното потребление (5.7 пр.п.), така и брутните инвестиции (0.9 пр.п.).“

От страна на предлагането, през първото тримесечие най-високи стойности и най-солиден принос за растежа на БВП имаше отново секторът на услугите (3.2 пр.п.), следван от индустрията (0.7 пр.п.), докато селското стопанство очаквано за сезона беше неутрално към растежа (0.0 пр.п.).

„За цялата 2017 г. очакваме реален растеж на БВП от 3.7% при предишна прогноза за ръст от 3.3%. Той ще бъде движен преди всичко от потреблението и в по-малка степен от инвестициите, които очакваме да останат на ниски нива поради слабо усвояване на еврофондове през годината и по-малко публични инвестиции, вследствие на  изборната ситуация, завършила с встъпване на новото правителство през май. Потреблението ще нараства благодарение на увеличаване на възнагражденията, спада на лихвените равнища и зараждащата се инфлация“, обясни  Емил Калчев.

Към април паричната статистика на БНБ отчете ръст на кредитите към фирми и домакинства с общо 4.0% на годишна база – ръст за седми пореден месец. В рамките на тази тенденция годишният прираст при кредитите към фирмите беше 3.3%, докато кредитите към домакинствата повишиха равнището си от април миналата година с 5.2%.