fbpx Несъстоятелността в Испания и Франция се стабилизира | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Несъстоятелността в Испания и Франция се стабилизира

Несъстоятелността в Испания и Франция се стабилизира

В Испания и във Франция тенденцията по отношение на дружества в несъстоятелност все още е тревожна, констатират прогнозите на Кофас.

И в двете страни делът на компаниите в несъстоятелност остава притеснителен, което оказва сериозно влияние върху икономиката: МСП осигуряват заетост на над една трета от служителите и дават съществена част от добавената стойност в бизнес секторите с изключение на земеделието и финансовите услуги – 32% във Франция и 37,4% в Испания.

В условия на колебания (с лек спад от 4% за една година в края на март 2014 г., и след като рязко покачване с над 30% през 2013 г.), броят на испанските МСП в несъстоятелност надвишава дори нивото за 2009 г. Във Франция тенденцията на ръст е от повече от година (+4% в края на март 2014 г.) и засяга 4,682 компании с такива размери, което е 7.3% от всички. Въпреки това, за разлика от испанския случай, броят на случаите на несъстоятелност постепенно подобрява рекордното си ниво от 2009 г. (5155 случая на несъстоятелност).

Особено трудният макроикономически климат в Испания изглежда като разумно обяснение на затрудненията на малките и средни предприятия. В същото време, сериозността на кризата (-1,2% за 2013 г.), доведе до дълбока промяна при испанските компании. Въпреки високия дълг (97,9% от БВП през третото тримесечие на 2013 г.), който ги принуди да намалят своите пасиви за сметка на инвестиционните възможности, както и значителния натиск върху паричните потоци, рентабилността на МСП се увеличава. Доходността им е близо 45% през 2013 г., като в същото време Франция е обявила най-ниския марж в Европа – 30%. Другата положителна последица от кризата е, че като компенсация на забавеното търсене на домакинствата, испанските МСП се отвориха към международните пазари. Така, 25% от тях в момента са износители (в сравнение с 19% във Франция), което смекчи рецесията.

Във Франция ефектите от кризата са по-слаби, и макар че търсенето е гъвкаво, френските доставчици я преживяват тежко – това се вижда от високото и трайно ниво на случаите на несъстоятелност. МСП не са се подобрили ценовата си конкурентоспособност, което щеше да им позволи да спечелят пазарен дял в износа и поради това продължават да разчитат на вътрешното търсене. За целта е необходимо увеличаване на потреблението, което от своя страна отбелязва тенденция към намаляване, изразена в свиването на разходите на домакинствата през първото тримесечие на 2014 г. (-0,5% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2013 г.).

Facebook коментари