fbpx Ще изграждат аквакултурна ферма край Батак | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ще изграждат аквакултурна ферма край Батак

Аквакултурна ферма за интензивно отглеждане на риба ще бъде изградена и оборудвана със средства от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” в акваторията на язовир „Батак” в землището на гр. Батак. Бенефициентът ще инвестира 795 776 лв. Сключеният договор по Оперативната програма е по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата”, а размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ е на стойност 477 466 лв.

Целта на проекта е изграждане на специализирана непълносистемна садкова инсталация от угоителен тип за интензивно отглеждане на шаран и сом. Компанията е избрала индустриален метод за интензивно отглеждане на риба в садки (плаващи мрежени клетки) предвид предимствата, които той предлага:

- компактност на стопанството при високи добиви от единица площ
- възможност за лесен контрол на производствения процес
- висока рентабилности и пълна възвръщаемост на инвестицията
- мобилност на садковата инсталация
- не оказва влияние върху околната среда и терените по брега
- бързо изграждане на садковата инсталация и възможност за монтаж.

Изборът на язовир “Батак” за изграждане на садковите инсталации е обусловен предвид няколко важни фактора: температурен и хидрохимичен режим на водата, кислороден режим, площ и дълбочина на водоема, както и теченията и ветровете. Не по-малко значение за реализиране на бъдещата инвестиция е близостта и наличието на добра пътна мрежа, връзката на садковата установка с брега и разположението на бреговите съоръжения.

Проектът трябва да бъде завършен през месец декември 2012 г., като с реализацията му ще бъдат създадени 8 нови работни места.