fbpx Ще подобряват качеството на спешната помощ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ще подобряват качеството на спешната помощ

С осъществяването на проекта ПУЛСС ние гарантираме постигането на стратегическата си цел – реално подобряване качеството на спешната медицинска помощ като ключов елемент за издигане нивото на цялото ни здравеопазване. Това каза министърът на здравеопазването Десислава Атанасова на пресконференция по повод реализирането на проекта „ПУЛСС – Практически увод в лечението на спешните състояние“.

Проектът е на стойност 6 258 653 лв. Той се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основната му цел е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез подобряване знанията и уменията на персонала на спешната медицинска помощ, както и чрез въвеждане на добри клинични практики в тази сфера.

В рамките на ПУЛСС до края на 2013 г. предстои да бъдат обучени над 6500 лекари, медицински специалисти и шофьори във всички 28 центрове за СМП и техните филиали в страната. „След края на този проект всички работещи в сферата на спешната медицина ще придобият нови знания и умения, по-голяма увереност и професионализъм, от което ще спечелят хората, за които работим – българските пациенти“, каза министър Атанасова.

България е една от 16-те страни членки на ЕС в която, освен, че е осигурен свободен достъп на всички лица до спешна медицинска помощ, в болничните структури не се изисква доплащане за оказване на спешна медицинска помощ. България, също така, е и сред страните с висок процент на налични линейки тип С, съоръжени и оборудвани за транспорт, интензивно лечение и наблюдение на пациентите.