fbpx Ще се обсъжда отдаването на плажовете на концесионери | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ще се обсъжда отдаването на плажовете на концесионери

Предвижда се разработването на нормативна уредба, чрез която да се уеднакви реда за предоставяне на морските плажове. Това може да стане ако те се предоставят само на концесия. По този начин крайбрежната плажна ивица ще може да се използва по такъв начин, че да бъде опазена като природен ресурс. Това каза министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева след проведената днес среща с близо 80 представители на концесионери и наематели на морски плажове.

Цените на предоставяните на туристите чадъри и шезлонги са един от обсъдените проблеми. От своя страна концесионерите и наемателите са повдигнали въпроса за размера на концесионното възнаграждение. То е различно за всяка година, като се формира на база определеното по договор възнаграждение плюс годишния индекс на инфлация за съответната година. 

Бизнесът е повдигнал и въпроса за категоризацията на плажовете. Има такива, които са градски, пред курорти и извън населени места. Тази идея трябва да подлежи на обсъждане в по-широк кръг, включително и с туристическия бранш. 

От тази година 50% от приходите от такси и наеми се преотстъпват целево на общините, за да инвестират в инфраструктурата в района на плажовете. Бизнесът иска гаранции, че средствата ще се инвестират целево, а няма да се ползват за други общински нужди.

Според представителите на бранша, комуникацията между концесионерите и наемателите на морски плажове и държавната администрация е била прекратена през последните години. Мнението им не е било зачитано при установяването на нередности и налагането на санкции.