fbpx Ще финансират 119 фирми с 95 млн. лв по европроекти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ще финансират 119 фирми с 95 млн. лв по европроекти

119 фирми са одобрени по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) които ще получат финансиране на обща стойност 95 858 376 лева. 

„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ е една от най- важните процедури на ОПИК, чрез която ще подпомогнем вече работещи фирми, така че те да подобрят производствения си процес в посока на въвеждане на високи технологии и производство на по-добри стоки и услуги, които да бъдат експортно ориентирани“, каза зам.-министърът на икономиката Везиева. Тя изтъкна, че интересът към схемата е бил изключително голям, като обект на оценка са били 532 проектни предложения.
Проектите по процедурата отговарят на четирите тематични области от Иновационната стратегия за интелигентна специализация /ИСИС/. „Най-много проекти попадат в областите „Мехатроника и чисти технологии“ – 51 и „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ - 31, посочи Везиева. Останалите са в „Индустрия за здравословен живот“ и „Биотехнологии и ИКТ и информатика“.

Ивелина Пенева, главен директор на Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност подчерта, че близо 46% от всички одобрени за финансиране проекти  са с място на изпълнение в рамките на Северозападния регион на планиране. Тя съобщи, че за първи път по тази процедура информационната система ИСУН 2020 е приложена и за извършване на оценката на проектите.
“През 2017 г. ще бъде обявена нова процедура за разработване и внедряване на иновации, която е предвидена в нашата индикативна работна програма.  Това ще даде възможност всички малки и микро предприятия, които са останали в резервния списък с качествени проекти, да кандидатстват отново за финансиране“, заяви Ивелина Пенева.