fbpx Софтуер пресмята бъдещето | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Софтуер пресмята бъдещето

Българският бизнес вече има възможност за навременен и лесен достъп до новите версии на статистическия софтуер на IBM - IBM SPSS. Това се осъществява благодарение на българската софтуерна компания Мусала Софт. Към момента тя е единственият лицензиран партньор на IBM SPSS за България.

Решенията на IBM SPSS улесняват аналитичните процеси и прогнози в сектори, които работят с огромен масив от данни и информация. Това са компаниите от банковия и застрахователен сектор, търговия на дребно, телекомуникации и публичния сектор.

"Това е професионален статистически софтуер, който дава възможност на компаниите да предвидят важни резултати, а на мениджърите - да действат, да вземат определящи бизнес решения навреме.” – споделя Делян Лилов, Изпълнителен директор на Мусала Софт. „Има компании в България, които използват статистически софтуер. Сега достъпът до SPSS продуктите е улеснен (до момента беше обвързан предимно с чуждестранни доставчици). След закупуването на SPSS от IBM, технологичният гигант придоби силен набор от водещи решения за бизнес анализ и статистика. Мусала Софт е единственият партньор на IBM в България за SPSS портфолиото и това улеснява достъпа на българските компании до продукта.”

Чрез придобитата нова сертификация от Мусала Софт, компании от големия и среден бизнес в България могат да подобрят ефективността на своята дейност в посока анализ и решаване на бизнес проблеми в реално време.

IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) e софтуер, създаден да прогнозира резултатите от взаимодействието на различни фактори и да предвиди последствия преди да са възникнали. Той дава възможност за бързи прогнози и анализи, както и за решаване на казуси в реално време. Портфолиото на IBM SPSS (Data Collection, Statistics, Modeling, Deployment) обслужва трите основни фази на аналитичния процес - идентифициране на проблема, прогноза, действие.